MIRTUSZ

MODULÁRIS FELÉPÍTÉSŰ RENDSZER

A bevezetés célja:
A hálózati munkavégzés és munkairányítás, valamint a hiba– és üzemzavar elhárítás hatékonyságának javítása, ezen belül:

  • a központi telefonos ügyfélszolgálat színvonalának javítása
  • a szerelői erőforrás-gazdálkodás optimalizálása, » a vállalati költség elszámolás támogatása,
  • végső soron a hálózat üzemeltetési költségeinek csökkentése.

Megoldás
A MIRTUSZ moduláris felépítésű rendszer, amely rugalmasan alakítható a különböző közműszolgáltatók eltérő igényeihez. Az alábbi modulok szervesen integrálhatók a vállalat informatikai környezetébe, így a rendszer szorosan együttműködhet a vállalatirányítási (SAP), hálózat-nyilvántartási (GIS), gépjárműkövető, valamint üzemirányítási (SCADA) rendszerekkel.
Tudjon meg többet termékünkről a www.mirtusz.hu oldalon.RBM-Fuzzy, a kockázatalapú fenntartástervezés döntéstámogató eszköze közművek számára

Vagyongazdálkodás
A jelentős fizikai eszközállománnyal rendelkező közművállalatok, közszolgáltatók életét alapvetően meghatározzák az elmúlt évtized változásai, a privatizáció és a liberalizáció, illetve közvetlenül a szabályozási és fogyasztói, felhasználói környezet alakulása. A külső tényezők mellett jelentős belső szempont is szerepet játszik: a hosszú távú fenntarthatóság érdekében az eszközvagyon öregedésének megállítása, a nyújtott szolgáltatás szinten tartása is kritikus feladat.
A környezet változása alapvetően megváltoztatta a vállalatok üzleti stratégiáját és az eszközvagyonhoz való viszonyát: az eszközök gazdaságilag hatékony kezelése és működtetése a szolgáltatók esetén maga az üzlet fő tevékenysége. Ehhez pedig olyan vagyongazdálkodási rendszert kell működtetni, amelyben csak a valóban szükséges ráfordítások kerülnek meghatározásra, illetve amelyben kimutathatók a források hasznosulásának a mértéke.   > >  Geodéziai GIS és e-Közmű publikáció

A bevezetés célja:

Az NKM Áramhálózati Kft. évente mintegy 600-1000 db nyomvonalas beruházást és 3000-5000 db csatlakozó vezetéket épít. A geodéziai és műszaki nyilvántartások jelenlegi karbantartása, továbbvezetése mellett az e-közmű adatszolgáltatását megvalósító adatbázis karbantartása olyan mértékű plusz terhet rótt volna a vállalatra, amelyet nem lehetett kiszolgálni a meglévő kapacitásokkal. Emiatt olyan megoldást kellett találni, ami korszerűsíti a meglévő geodéziai továbbvezetést, ezáltal jelentős kapacitásokat szabadít fel az NKM oldalán, és ezzel egyidejűleg a vállalat az e-közmű publikáció törvényi kötelezettségeinek is eleget tud tenni, plusz kapacitások bevonása nélkül.   > >  Hálózat-kivitelezési munkák integrált informatikai támogatása

A bevezetés célja:

Az unbundling végrehajtása, azaz 2007 óta az NKM Áramhálózati Kft. szerződéses kapcsolatban állt a hálózat üzemeltetést végző NKM Partner Kft-vel és hálózatépítési feladatokat ellátó Prímavill Kft-vel. Ebben a szituációban az egyes tagvállalatok a munkatervezési és -szervezési feladatokat saját maguk látták el. A 2014-es év változásai miatt ezek a szervezetek beolvadtak az NKM Áramhálózati  Kft-be, így a hálózati engedélyes az eddigi szerződéses kapcsolat helyett jelentős belső erőforrás tervezési és irányítási feladatokat kapott az összevont szerelői állományra vonatkozóan.   > >  DMS/OMS

A bevezetés célja:

A központosított üzemirányításnak az összevonások révén jelentősen megnő az információigénye. Az elosztóhálózat optimális üzemeltetéséhez szükséges döntések meghozatalakor a diszpécsereknek gyors, pontos és részletes információkra van szükségük a teljes hálózat pillanatnyi állapotáról ahhoz, hogy az üzemzavarokat minél rövidebb időn belül, minél kisebb zavartatással el lehessen hárítani. A megfelelő döntésekhez szükséges információkat több forrásból kell összegyűjteni, és egységes, jól használható formában kell prezentálni az üzemirányítók és munkairányítók számára.   > >  Mobil szerelő

A bevezetés célja:

A rendszer legfőbb célja a terepen dolgozó szerelők munkájának megkönnyítése. A Mobil Szerelő a hálózaton dolgozók, valamint a központi informatikai rendszerek közötti közvetlen, vezeték nélküli kapcsolatot teremti meg.
A Mobil Szerelő egységes felületen keresztül kommunikál a háttérben dolgozó különböző vállalati informatikai rendszerekkel, mint például :   > >