szolgáltatásainkról

A Geometria széleskörű informatikai szolgáltatásokat nyújt vállalatok, intézmények számára.
A vállalt szolgáltatások keretében alábbi tevékenységeket végezzük:

  • informatikai rendszerek megvalósíthatóságának elemzését, átfogó és részletes kiviteli tervezését, alkalmazások bevezetését, oktatását és üzemeltetésének támogatását, valamint
  • digitális adatbázisok tervezését, kivitelezését, változásvezetését, alkalmazásának támogatását.

Az általunk szállított rendszerek jellemzően közmű vállalatok műszaki tevékenységéhez kapcsolódó üzleti folyamatainak támogatására szolgálnak, kapcsolódva a megrendelő gazdasági és ügyfélkapcsolati tevékenységeit támogató rendszerekhez.   > >  



Projektirányítás

Munkáinkat projektekbe szervezve hajtjuk végre. A projektek értékelésénél alapvető tényezőknek tekintjük   > >  



Minőségirányítás

Minőségirányítási rendszer kialakításának és alkalmazásának célja, hogy az informatikai szolgáltatási tevékenységek gazdaságilag hatékony és műszakilag elvárt minőségű végrehajtását megalapozza. A rendszer

  • szabályozott folyamatokat, eljárásokat biztosít,
  • a minőségirányításra vonatkozó szabványok, valamint a szakterület aktuális módszertanai szerint került kialakításra,
  • időről-időre felülvizsgálatra, módosításra kerül, a piaci környezet és a szakterület változásainak követése érdekében.   > >  


Rendszerintegráció

Ügyfeleink üzleti folyamatait mind összetettebb, integrált informatikai környezet támogatja. Feladataink során vállalkozunk az informatikai környezetet meghatározó vállalati informatikai architektúra megtervezésére, illetve az architektúra tervben meghatározott komponenseinek létrehozására, és integrálására.   > >  



Alkalmazási rendszerek fejlesztése

Rendszerfejlesztési tevékenységünk műszaki célú alkalmazások, információmenedzsmentet és integrációt támogató komponensek tervezésére, implementálására, integrálására irányul. Az általunk szállított rendszerek megrendelőink műszaki informatikai környezetébe illeszkednek be. Ennek megfelelően alapvetően a vállalati információmenedzsment programban, és az annak alapján készített műszaki informatikai fejlesztési koncepcióban rögzítettek képezik munkánk alapját.   > >  



Adatbázis szolgáltatás

A Geometria 25 éve készít műszaki adatbázisokat, digitális közműtérképeket. Az elmúlt évek során több százezer kilométer elektromos, gáz, víz és telefonhálózat digitális reprezentációját hoztuk létre, a tervezési, karbantartási, üzemeltetési felhasználási területeket kiszolgálva. Munkatársaink szakági tapasztalata, hazai és nemzetközi gyakorlata garancia a kialakítandó műszaki adattárház minőségére.   > >  



Üzemeltetés-támogatás

Az üzemszerű használatba vett informatikai rendszerek értékteremtő, támogató szolgáltatása nagymértékben függ az adott rendszer rendelkezésre állásától. Annak érdekében, hogy az elvárt szintű rendelkezésre állás biztosítható legyen, a Geometria Kft. üzemeltetés- támogatási szolgáltatásokat nyújt, speciális szaktudással rendelkező csapatával, illetve az ehhez a tevékenységhez szükséges infrastruktúrával.   > >