Kiterjesztett valóság és alkalmazása a közművállalatoknál

Fűr Attila kollégánk felkérést kapott az Elektrotechnika szakmai folyóirattól, hogy szakmai cikket írjon a „Kiterjesztett valóság és alkalmazása a közművállalatoknál” témában.Információvezérelt hálózati eszközgazdálkodás

Dunay András kollégán cikkét az Elektrotechnika magazin 2017/10 számában olvashatják Információvezérelt hálózati eszközgazdálkodás címmel.Dunay András: Kockázatalapú fenntartás-tervezés elosztóhálózaton Fuzzy logika alkalmazásával

(2011) Az utóbbi 20 évben a korábbi áramszolgáltató vállalatok jelentős változásokon mentek keresztül a privatizáció, a kereskedői és hálózati engedélyesek szétválasztása és a liberalizáció során. Ezek a változások alapvetően érintik a hálózati engedélyesek gazdálkodását: a hatósági költség-felülvizsgálatok, az árszabályozás szigorodása, a tulajdonosok nyereségre vonatkozó elvárása miatt a ráfordítások szintje csökken, miközben a fogyasztói igényeket megfelelő szinten továbbra is ki kell elégíteni.   > >  Kaleha Zsolt: A tervezéstől az elszámolásig – Integrált mobil munkairányítás a gyakorlatban

(2009)  A költséghatékonyság növelése a közmü- és távközlési hálózatoküzemeltetésével foglalkozó vállalatokban napjaink kulcskérdésévévált. E téren a legtöbb eredmény a jobb munkaszervezéstől,a munkairányítás és az erőforrás-gazdálkodás optimalizálásától várható. A költséghatékonyság javításánakegyik lehetséges területe a terepimunkákat végző szerelőcsapatokmunkaszervezése és munkairányítása. A címben is szereplő integrált, mobilmunkairányítás a fenti terület korszerü,informatikai alapokon nyugvó támogatásátcélozza meg.

   > >  Álmos Attila: Költséghatékonyság és az automatikus erőforrás-gazdálkodás összefüggései

(2008) Napjainkban a közmű és távközlési vállalatokra egyre nagyobb nyomás nehezedik a költséghatékonyság növelése érdekében. A költséghatékonyság javításának egyik lehetséges területe a – jobbára terepi munkákat végző – szerelőcsapatok munkakiosztása és ütemezése. Az automatikus erőforrás-gazdálkodás a fenti terület korszerű számítástechnikai alapokon nyugvó informatikai rendszerrel történő támogatását célozza meg.   > >