DÉMÁSZ – ÁRTEMISZ ÜTR

Üzemirányítást Támogató Rendszer

A bevezetés célja:  a DÉMÁSZ központosított üzemirányítását támogató komplex, integrált informatikai rendszer bevezetése, illetve a  változó piaci kihívások miatti hatékonyság növelés.

Felhasználó: EDF DÉMÁSZ Zrt.
A projekt időtartama: 2006 február-2007 január

Háttér: A központosított üzemirányítási munkák támogatására a DÉMÁSZ Zrt. bevezette az ÜTR-t, az Üzemirányítást Támogató Rendszert. A tervezési, fejlesztési és bevezetési munkákat a Geometria Kft. végezte 2006-ban.

 

Módja:

 • Az üzleti folyamatok és a vállalati szervezet átalakítása.
 • Az eddig szegmentált üzemirányítás központosítása.
 • A helyi üzemirányító központok összevonása egy központi helyre, ahol egyetlen csapat felügyeli, irányítja a DÉMÁSZ teljes középfeszültségű hálózatát.

 

Következmény:

 • Egy helyről irányított terület nagysága jelentősen megnövekedett, mely a gyakorlatban lehetetlenné tette a hagyományos hálózati séma falak használatát.
 • Emiatt egy új eszköz vált szükségessé, amivel a teljes középfeszültségű hálózat aktuális kapcsolási állapota áttekinthető, könnyen és gyorsan lehet navigálni benne a vonali ívsémák, az alállomás és kapcsolóállomás belsők, valamint a térképi nézetek között.
 • Az üzemirányítóknak jóval több munkairányítóval és szerelővel kell kapcsolatot tartaniuk.
 • A központi üzem-irányítók és az üzemmérnökségi munkairányítók ugyanazon az elektromos hálózaton dolgoznak, ezért fontos, hogy egységes, valós-idejű, minden egyes kapcsolást, megszakítást megjelenítő hálózati kép álljon rendelkezésre mindenki számára.
 • Az adatok továbbíthatók a call-centerben dolgozó munkatársak felé is, akik ezáltal pontos és aktuális információkkal szolgálhatnak a fogyasztói megkeresések esetén.

 

Megvalósítás:

 • A fenti igények alapján készült el az ÜTR, amely több rendszerből gyűjt össze információkat, melyeket egy standard felületen keresztül publikál a vállalat minden pontjára.
 • Az ÁRTEMISZ GIS rendszertől kapja a középfeszültségű hálózat teljes mélységű topológiáját és a hálózati elemek műszaki alapadatait,
 • A SCADA rendszerből származik a távműködtetett és távjelzett kapcsolók aktuális állapota, az ÁRTEMISZ TRAFÓ rendszerből pedig a kisfeszültségű áramkörök és a fogyasztási helyek kapcsolata.
 • Ezt egészíti ki az ÜTR a kizárólag kézzel kapcsolható berendezések kapcsolási adataival, és ezek alapján egy teljes, a pillanatnyi kapcsolóállásoknak megfelelő hálózati képet tud megjeleníteni minden munkahelyen.
 • A komplett kapcsolási napló és a teljes hálózati topológia birtokában az ÜTR pontosan meg tudja határozni az egyes hálózati események által érintett fogyasztókat, ki tudja számolni a MEH statisztikák szempontjából szükséges mutatókat (kiesési idők, zavartatás, stb.), és felhasználói interakció nélkül, automatikusan tud alapadatokat biztosítani az esemény-statisztikai rendszer számára.
 • Az ÜTR működésének alapja a vállalati szintű, üzenetalapú integráció.
 • Az üzenetközvetítő felhasználásával nem pont-pont típusú kapcsolatok épülnek fel a rendszerek között, ha-nem egy jövőbe mutató integrációs busz architektúra. Az üzenet-küldési technológia lehetővé teszi, hogy a partner rendszerek időleges kiesése ne borítsa fel a többi rendszer működését, garantálja, hogy az ilyen időszakokban keletkezett üzenetek is eljuthassanak minden érintett rendszerhez.
 • Az ÜTR rendszer tervezése 2006 februárjában kezdődött, az átadott rendszer próbaüzeme pedig 2006 júliusától év végéig tartott. Ezzel párhuzamosan zajlottak az ívsémák feltöltési munkái, valamint az adattisztítási, egyeztetési feladatok. Az adatfeltöltés befejezése és a próbaüzem sikeres lezárása után, 2007. január 3-án került sor a rendszer éles indítására, a feladat jellegéből adódóan egy lépésben, a DÉMÁSZ teljes középfeszültségű hálózatára vonatkozóan. Az éles indulás óta a rendszer kiegészült egy újabb modullal, amely a tervezett feszültségmentesítések teljes folyamatát támogatja, a modellezéstől kezdve, az engedélyezési eljáráson és a kiértesítéseken keresztül, egészen a végrehajtásig.