ELMŰ-ÉMÁSZ-DÉMÁSZ – Mirtusz

Moduláris felépítésű rendszer

A MIRTUSZ moduláris felépítésű rendszer, amely rugalmasan alakítható a különböző közműszolgáltatók eltérő igényeihez. Az alábbi modulok szervesen integrálhatók a vállalat informatikai környezetébe, így a rendszer szorosan együttműködhet a vállalatirányítási (SAP), hálózat-nyilvántartási (GIS), gépjárműkövető, valamint üzemirányítási (SCADA) rendszerekkel.

A bevezetés célja: a hálózati munkavégzés és munkairányítás, valamint a hiba– és üzemzavar elhárítás hatékonyságának javítása, ezen belül:

 • a központi telefonos ügyfélszolgálat színvonalának javítása,
 • a szerelői erőforrás-gazdálkodás optimalizálása,
 • a vállalati költség elszámolás támogatása,
 • végső soron a hálózat üzemeltetési költségeinek csökkentése.

Ügyfélszolgálati modul

Lehetővé teszi az ügyfélszolgálati irodákba különböző csatornákon keresztül beérkező műszaki bejelentések felvételét, kezelését, és továbbítását a területileg illetékes munkairányítókhoz.

 • A modul szolgáltatásaihoz egyszerű webes böngésző segítségével lehet hozzáférni.
 • Megjelenítése az SAP ügyfélszolgálati rendszerébe integráltan is történhet.
 • Szolgáltatásaival segíti az ügyintézőket a bejelentések gyors és hatékony kezelésében.
 • Az SAP és GIS rendszerekkel együttműködve lehetővé teszi az ügyfél fogyasztási helyének hálózati beazonosítását, és ezáltal
 • az aktuális szerelői kapacitások figyelembe vételével történő időpont egyeztetést, vagy
 • az ügyfél tájékoztatását a már folyamatban lévő hibaelhárításról, illetve a szolgáltatás helyreállításának várható időpontjáról.

 

Központi munkairányító modul

A munkairányítás és végrehajtás alapvető funkcióit foglalja magában. Legfontosabb feladata a hálózaton elvégzendő legkülönbözőbb munkák kiadása, ellenőrzése és elszámolása. Támogatást nyújt a személyi és tárgyi erőforrások kezeléséhez:

 • Így – akár a HR rendszerekkel együttműködve – segíti a szerelő csapatok összeállítását, munkaidő beosztásuk nyilvántartását, és felügyeli az aktuálisan elérhető szerelőcsapatok munkáját.
 • A GIS rendszerek segítségével megjeleníthető az aktuális hálózatkép, a folyamatban lévő és tervezett munkák helye, valamint az irányított gépjárművek pillanatnyi térképi pozíciója.
 • Az eszköz nyilvántartási és raktárkezelő rendszerekkel integrálva lehetőség van a felhasznált készülékek és anyagok zárt, elektronikus rendszerben történő kezelésére a beszerzéstől a leselejtezésig.
 • A járműkövető rendszerrel integrálva pedig napra készen tudja tartani a bevethető járműveket, továbbá a munkákra írható futott kilométer adatokat a két rendszer egymás között egyeztetheti.

Mindez lehetővé teszi az üzemeltetési, karbantartási és hibaelhárítási feladatok gyors, rugalmas és költség-hatékony ütemezését, irányítását.

Automatikus erőforrás-allokációs modul

Használatával a munkakiadás folyamata az esetek jelentős részében teljes egészében automatikussá válik. A munkák ütemezését, a szükséges erőforrások kiválasztását és munkákhoz rendelését, valamint az elektronikus munkalapoknak a szerelők részére történő kiadását a modul teljesen automatikusan elvégzi. Az utazási-, állás- és késedelmi idők minimalizálásával támogatja a hatékony erőforrás-gazdálkodást. A feladatok elosztása a vállalati prioritásoknak megfelelően paraméterezhető célfüggvények optimalizálásával történik. Lehetőség van a munkák esedékességének, fontosságának, hosszának, földrajzi helyzetének, valamint a feladat elvégzéshez szükséges szaktudásnak a megfelelő figyelembevételére.

A periodikusan végrehajtott optimalizáció segítségével a munkák folyamatosan újraütemezésre kerülnek, így a munkák esetleges elhúzódása, illetve az időközben bekövetkezett, váratlan események is kezelhetővé válnak. Ugyanakkor a munkairányító szükség esetén bármikor beavatkozhat manuálisan, és módosíthatja az aktuális ütemtervet.

Mobil szerelői modul

A MIRTUSZ rendszer bevezetésével párhuzamosan a terepi munkavégzők mobil eszközt is kaphatnak. A modul felhasználói felülete a terepi alkalmazás speciális követelményit figyelembe véve került kialakításra: Nagyméretű ikonokat használ, egér nem szükséges hozzá, és minimalizálja a billentyűzet használatát. A mobil munkahelyek GPRS kapcsolaton keresztül kommunikálnak a központi szerverrel.

A szerelők a mobil eszközükön jelentik vissza az elvégzett munkát, a munkával kapcsolatos legfontosabb adatokat, a felhasznált anyagot, és a ráfordított munkaidőt, a költségeknek valamint a gépjármű futásteljesítményének elszámolásához. A mobil eszközzel a szerelőnek a helyszínen rendelkezésére áll a hálózat-nyilvántartás teljes műszaki adatbázisa, de saját GPS koordinátáinak rögzítésével hozzájárulhat GIS rendszer esetleges pontatlanságainak helyesbítéséhez is.

Üzemirányító modul

Segítségével lehetővé válik MIRTUSZ és az üzemirányítási rendszer (SCADA) integrációja. A két rendszer szolgáltatásai egységes felhasználói felületen jelennek meg. Az üzemirányítók által elérhető MIRTUSZ szolgáltatások az üzemzavarok során szükségessé váló gyors szerelői beavatkozások igénylésére és kezelésére vonatkoznak. Így az üzemzavarhoz igényelt szerelő csapatok közvetlen munkairányítása átkerül az üzemirányítókhoz. Munkaidőn kívül a készenléti szerelők és munkairányítók adatai a modulon megjeleníthetők.

Riport készítő modul

A riport készítő modul a MIRTUSZ Műszaki Munkairányítási Rendszer és a kapcsolódó rendszerek adatbázisa alapján, a vállalat igényei szerint összeállított riportokat, kimutatásokat és statisztikákat szolgáltatja. A modul megvalósítása az ORACLE DISCOVERER eszközével történt, így szolgáltatásai egyszerű webes felületen, böngészőből elérhetők. A riportok, kimutatások, statisztikák köre, tetszőlegesen bővíthető.

WPC modul

A Wide Partner Cooperation modul olyan közműszolgáltatók számára lett kifejlesztve, akik külső partner vállalatok segítségével végzik a hálózat műszaki karbantartását, de azokat a MIRTUSZ rendszerén keresztül szeretnék munkával ellátni.

Ehhez egy új, interneten elérhető webes modul került kialakításra, amely mind a partnerek irodáiból, mind a partner szerelők mobil készülékeiről elérhető. Az alkalmazás három almodulból áll:

 • Az elsővel a partnereket kezelő kollégák tudják kiadni és kontrollálni a munkákat,
 • A második almodullal a partner vállalatok saját szerelőik munkáját irányítják,
 • A harmadik almodulban pedig a partner szerelők kapják meg és jelentik vissza az általuk elvégzett feladatokat.

A rendszerben rögzítve vannak a partner-szerződések legfontosabb adatai (munkatípus, terület- és idő határ, egységár, stb.). Ezen adatokra támaszkodva a program az elvégzendő munkákat – egy súlyozó algoritmus segítségével – automatikusan úgy osztja szét, hogy a munka mindig ahhoz a partnerhez kerüljön, amelyik a legjobban és leghatékonyabban tudja azt elvégezni.

A partnerek a saját felületükön tudják kiértesíteni a fogyasztókat a munka elvégzésének várható időpontjáról. Ha a fogyasztó a kiértesített munkával kapcsolatban időpont egyeztetést kér, az ügyfélszolgálat szabadon tud időpontot ajánlani az összes rendelkezésre álló kapacitásból. Ha a kért időpontra az adott partnernek nincs szabad kapacitása, más partnerhez is rendelheti a munkát.

A WPC modul MS SilverLight technológiára épül, és ugyanazzal az üzenet alapú integrációval kapcsolódik a környező rendszerekhez (SAP CRM, SAP IS-U, SAP PM, SAP MM), mint a MIRTUSZ rendszer többi modulja.

REFERENCIÁK

ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcsoport

A két hálózati engedélyes teljes szolgáltatási területe kereken 20.000 km2, és összesen mintegy 2.250.000 fogyasztót lát el villamos energiával.

 • Az ELMŰ-ÉMÁSZ 2002-ben vezette be a MIRTUSZ Műszaki Ügyfélszolgálati és Munkairányító rendszert a fogyasztói hibabejelentések és műszaki igények kezelésére, a régiós szerelői erőforrás-gazdálkodás optimalizálására és a hálózati munkairányítás támogatására.
 • A rendszer a vállalati informatikai környezetbe integrált módon üzemel, szorosan kapcsolódik a kis-, közép- és nagyfeszültségű hálózati nyilvántartáshoz (EÉGIS), az esemény-statisztikai (HESR), az SAP PM vállalatirányítási, a mérőhelyi munkákat kezelő (MISZ) és a GPS  járműkövető rendszerekhez. Az  ELMŰ-ÉMÁSZ, üzemirányítási rendszereinek rekonstrukciója során online kapcsolat kiépítését tervezi a SCADA/DMS és a MIRTUSZ rendszer között.
 • A MIRTUSZ rendszerben éves szinten mintegy 200.000 hiba- és igény-bejelentést, 60.000 hiba és üzemzavari, valamint az SAP PM rendszerből átvett 150.000 tervezett hálózati munkalapot kezelnek.

 

DÉMÁSZ

A Délmagyarországi Áramszolgáltató Zrt. mint az EDF vállalatcsoport tagja 755.000 fogyasztót lát el villamos energiával.

 • A DÉMÁSZ Zrt. 2007-ben külön vállalatba szervezte a hálózat üzemeltetésével, karbantartásával és hibaelhárításával kapcsolatos műszaki tevékenységeket, valamint a mérőhelyeken végzendő feladatokat. Ezzel párhuzamosan a munkairányítási tevékenységét 8 üzemmérnökségbe vonta össze.
 • A megváltozott szervezeti és működési struktúra új, hatékony informatikai támogatást igényelt a műszaki tevékenységek tervezése, irányítása, ütemezése, végrehajtása és elszámolása területén. A bevezetett MIRTUSZ munkairányító rendszer üzenetalapú integráción keresztül kapcsolódik többek között az SAP vállalatirányítási, az ÁRTEMISZ-GIS hálózat-nyilvántartási, az ÁRTEMISZ-ÜTR hálózatirányítási és a HIROT gépjárműkövető rendszerekhez.
 • A 8 munkairányítási központban 200 mobil munkaállomással tartják az on-line kapcsolatot. A MIRTUSZ rendszer segítségével 350 szerelő havonta mintegy 27.000 helyszíni munkát hajt végre 3000 nappali műszakban.
 • A MIRTUSZ rendszer két éves sikeres működése után a DÉMÁSZ úgy döntött, hogy az Partner Kft. mellett, az összes többi, hálózaton vagy fogyasztási helyen dolgozó alvállalkozóját is a MIRTUSZ rendszeren keresztül fogja ellátni munkával. Ezért 2011-ben bevetette a MIRTUSZ WPC modult, amihez már az első ütemben 9 partner vállalat csatlakozott. Jelenleg fokozatosan terjesztik ki a teljes partneri körre, ami kb. 40-50 vállalkozást foglal magában.

A MIRTUSZ rendszer bevezetésének eredményei az alábbiakban foglalhatók össze:

 • Egyszerűsített munkairányítási folyamat,
 • Rövidebb végrehajtási idő, és ezáltal hatékonyabb munkavégzés,
 • Szigorúbb ellenőrzés időpecsétek alkalmazásával.
 • Gazdaságosabb erőforrás felhasználás
 • Pontosabb költségelszámolás