ELMŰ-ÉMÁSZ – HALÁSZ

Hálózati Állapotfelmérést Támogató rendszer

A bevezetés célja: az ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcsoport 2010-ben projektet indított a NAF, KÖF és KIF elektromos hálózat állapotfelmérési folyamatainak megújítására és informatikai eszközökkel történő támogatására.

A projekt időtartama:

A projekt indításának célja:

 • Az állapotfelmérést támogató rendszerrel követhető legyenek a hálózati berendezések állapotának változása a teljes életciklus során.
 • Az ellenőrzési rendszer legyen zárt, biztosítsa az adatok hosszú idejű tárolását, feldolgozását és ellenőrizhetőségét.
 • A terepi felméréshez a rendszer szolgáltasson megfelelő elektronikus nyomtatványt és biztosítsa az egységes szemléletű és minőségű terepi kitöltést.

A támogatott folyamat

A hálózati állapotfelmérési folyamat az alábbi lépésekből áll:

 • Az engedélyes vállalatok fenntartástervezésért felelős munkatársai, a hálózat-nyilvántartási rendszerből leválogatott információk alapján, betöltik a rendszerbe a jóváhagyott éves állapotfelmérés terv által érintett nyilvántartási objektumok listáját.
 • Az engedélyes vállalatok felelős munkatársai engedélyezik az állapotfelmérési feladatok végrehajtását.
 • A szolgáltató vállalat munkatársai, a munkairányítással egyeztetett módon megszervezik a végrehajtást.
 • A terepi dolgozók elvégzik a hálózati objektumok állapotfemérését.
 • A szolgáltató cég területfelelősi munkatársai elvégzik a felmérési eredmények áttekintését, kezdeményezik az esetlegesen szükséges soron kívüli vagy tervezhető beavatkozások végrehajtását.
 • A régiós területi vezető jóváhagyja az elkészült felméréseket, miáltal az az engedélyes vállalat munkatársai számára is ellenőrzött információként hozzáférhetővé válnak az eredmények.

A megoldás:

A HALÁSZ Hálózati Állapotfelmérést Támogató rendszert két alkalmazás alkotja: HALÁSZ Központi alkalmazás és a HALÁSZ Mobil alkalmazás.

 

HALÁSZ Központi alkalmazás

A központi alkalmazás az állapotfelmérési munkák zárt folyamat mentén történő követését és végrehajtásának monitorozását biztosítja.  A folyamatkövetés az operatív végrehajtásra terjed ki: Az állapotfelmérések éves tervszámainak jóváhagyását követő kezdeti adatbetöltéstől és munkaindítástól, a terepi végrehajtáson át egészen a minőség ellenőrzésig és lezárásig.

Az alkalmazás szorosan integrált az EEGIS hálózat-nyilvántartási rendszerrel. A terepi objektum azonosításhoz szükséges nyilvántartási adatok innen kerülnek a HALÁSZ jegyzőkönyvek űrlapjaira illetve az állapotfelmérés során a terepen pontosított nyilvántartási adatok ezen zárt rendszerkapcsolaton keresztül kerülnek vissza az EEGIS hálózat-nyilvántartási rendszerbe. A terepi felmérést követően, a hálózat-nyilvántartás változásvezetéséért felelős felhasználók, támogató funkciók segítésével, átvezetik a nyilvántartáson a terepi felmérés eredményeinek nyilvántartás releváns vonatkozásait.

A hálózati munkák terepi végrehajtásának munkaszervezését és felügyeletét a társaságok a MIRTUSZ munkairányítási rendszer segítségével végzik. A HALÁSZ központi rendszer átadja a végrehajtandó felmérési munkákat a MIRTUSZ rendszer számára, ahol megtörténik a munkák tervezése, ütemezése, kiadása és a terepi végrehajtást követően a lezárása. A rendszerkapcsolat biztosítja, hogy a szerelő valamennyi munkáját, így az állapotfelmérést is, számos eltérő forrásból, de egyazon rendszeren keresztül, a MIRTUSZ rendszerből kapja.

A HALÁSZ alkalmazás a központi Oracle alapú relációs adatbázisban tárolja az információkat, felhasználói felülete pedig ezen adatbázisra épülő, leíró adatok által vezérlet, Oracle APEX technológiával készült Web-es alkalmazási felülettel rendelkezik.

 

HALÁSZ Mobil alkalmazás

A HALÁSZ Mobil alkalmazás a terepen dolgozó szerelő számára teszi lehetővé a felmérendő hálózati objektumok állapot adatainak elektronikus, jegyzőkönyv sablon alapú rögzítését. A rögzített jegyzőkönyvi információkat a rendszer idő- és helypecséttel (GPS koordinátával) látja el. Ez tájékoztató információként elérhető a jegyzőkönyv központi ellenőrzése során, segítve a kitöltés eredményének értékelését.

A hálózati objektumok állapotára vonatkozó kérdések döntő többsége értéklistán alapuló választást vár el a szerelőtől. Ez szűkíti a szubjektív minősítés lehetőségét és könnyíti a felmérési eredmények későbbi feldolgozását és hasznosítását.

A terepi eszközbe szerelt GPS vevő segítségével a rendszer a szerelő, a felmérendő objektumok vagy akár az éppen kitöltött jegyzőkönyvi űrlap mindenkori helyét képes térképen (pl. Google Earth) is megjeleníti illetve a térképi felület felől a megfelelő kitöltendő jegyzőkönyvi űrlapot a szerelő számára megjeleníteni.

Az alkalmazás támogatja a külső vagy az eszközbe épített fényképezőgép használatát, az elkészített fényképek jegyzőkönyvekhez csatolását és eljuttatását a központi nyilvántartásba.

A HALÁSZ Mobil alkalmazás a könnyű kezelhetőség és hatékony terepi adatrögzítés érdekében érintőképernyős technológiára optimalizált, Windows XP/7 operációs rendszeren futó, a felmérési eredmények tárolására lokális adatbázis kezelővel (Oracle XE) ellátott .NET alapú megoldás.

 

Referencia

A HALÁSZ rendszer bevezetését az ELMŰ-ÉMÁSZ társaságok 2011-2012 év során folyamatosan, több fázisban, az egyes fázisok után a tapasztalatok kielemzésével és a szükséges korrekciók végrehajtásával végzi:

 • I. 2011 nyár: a KÖF épített-házas  transzformátor állomások (ÉHTR) felmérés támogatása
 • II. 2012 tavasz KÖF szabadvezetékek felmérés támogatása (OTR, oszlop, oszlopköz, vezeték)
 • III. 2012 nyár NAF távvezetéki nyomvonalak felmérés támogatása (oszlop, szigetelőlánc, oszlopköz, vezeték)
 • IV. 2013 KÖF/KIF transzformátor állomások ellátási körzete (szabadvezeték, oszlop)

Elért eredmények:

 • A papír alapú rögzítéshez képest jelentősen javuló terepi adatrögzítés szintidők. Az irodai előkészítő – és utómunka elektronizáltságának köszönhetően rövidebb átfutási idők.
 • A terepi állapotfelmérés során a hálózat-nyilvántartás esetleges eltérései az állapotadatokkal együtt rögzíthetők. Az így rögzített adatpontosítások zárt folyamat mentén bekerülnek a nyilvántartás változásvezetési folyamatába, tovább javítva annak pontosságát és naprakészségét.
 • A felmérések során összegyűjtött állapotleíró és nyilvántartás pontosító adatok mindegyike a hálózat-nyilvántartás objektumaihoz kötött, lehetővé téve, hogy az engedélyes vállalat vagyongazdálkodásért felelős szervezeti egységei a karbantartási és rekonstrukciós stratégiát ezen információk pontos és naprakész ismeretében alakíthassák.