ELMŰ – ÉMÁSZ EÉGIS

Elmű és Émász GIS rendszere

A bevezetés célja:  az EÉGIS célja az ELMŰ és az ÉMÁSZ vállalatok korábbi KIR, KÖFIR és NAFIR rendszereinek egységesítése, a vállalati integráció biztosítása, az elavult IT technológiák felváltása új, korszerű megoldások alkalmazásával, egységes (CIM) alapú adatmodell bevezetése, valamit teljes körű adat-ellenőrzés és javítás az adatmigráció során.

Felhasználó: ELMŰ Hálózati Kft., ÉMÁSZ Hálózati Kft., ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.
A projekt időtartama: 2008 március-2009 szeptember

Megoldás:  Az EÉGIS rendszer az ELMŰ és az ÉMÁSZ áramszolgáltató vállalatok villamos hálózatainak egységes műszaki hálózat-nyilvántartását valósítja meg. Az EÉGIS magában foglalja az ELMŰ és az ÉMÁSZ kezelésében lévő nagy-, közép- és kisfeszültségű villamos erőátviteli hálózat, valamint a közvilágítási hálózat nyilvántartását az áramszolgáltatók teljes szolgáltatási területén, s jelenleg folyamatban van a távközlési hálózat műszaki nyilvántartásának kialakítása is.

Az EÉGIS rendszer bevezetésének célja az ELMŰ és az ÉMÁSZ vállalatoknál közel két évtizede működő KIR, KÖFIR és NAFIR rendszerek kiváltása egy egységes, vállalatszintű adatmodellre és korszerű, Oracle 10/11g Spatial technológiára épülő hálózat-nyilvántartást megvalósító műszaki információs rendszerrel, amely szabványos integrációs felületen keresztül biztosítja az együttműködést a vállalati informatikai (SAP PM, munkairányítási, hálózat-tervező és SCADA/DMS) rendszerekkel, és hatékonyan támogatja a folyamat-orientált vállalati működést, a hálózati tevékenységek és munkák végzését és a hálózati eszközök optimális üzemeltetését.

 

Az EÉGIS rendszer tartalmazza a szabadvezetéki-, illetve kábelhálózat létesítményeinek, készülékeinek és berendezéseinek műszaki adatait, a teljes főelosztó- elosztó- és fogyasztói hálózatok vonatkozásában, a nagy-feszültségű távvezetékektől a NAF/KÖF alállomásokon, és a KÖF/KIF transzformátor-állomásokon keresztül egészen a csatlakozó vezetékekig bezáróan. Tartalmazza továbbá a teljes közvilágítási hálózatot, valamint a fenti rendszerek üzemeltetését biztosító belső távközlési (optikai és rézkábeles) hálózat műszaki adatainak nyilvántartását is. A műszaki hálózatok felépítésével kapcsolatos szabályrendszert, az objektumok jellemzőit és a közöttük fennálló relációkat, valamint a térbeli és alfa-numerikus adatok egységes kezelését teljes egészében az Oracle 10/11g Spatial adatbázis-kezelőben valósítottuk meg, így a felhasználói (kliens) oldalon csupán egy egyszerű grafikus megjelenítőre (Bentley Powermap XM) van szükség. A hálózat-nyilvántartáshoz egy Geomedia WebMap alapú, webes architektúrára épülő, egyszerű intranetes lekérdező rendszer (EÉGIS.WEB) kapcsolódik, amely különösen nagyszámú (több száz) felhasználó esetén jelent lényegesen gazdaságosabb megoldást. Az EEGIS rendszer bevezetése kapcsán megfogalmazott legfontosabb célkitűzések az alábbiak voltak:

 • Egységes vállalatszintű adatmodell bevezetése (CIM – Common Information Model) a KIF, KÖF és NAF hálózatokra vonatkozóan.
 • Az adatmigráció során az adatminőség javítása, a redundanciák és topológiai hibák megszűntetése.
 • Egységes IT technológia bevezetése (Oracle 10g/11g Spatial adatbázis-kezelő, Bentley Powermap XM grafikus megjelenítő).
 • Vállalati integráció támogatása (SAP PM, SAP IS-U, SCADA/DMS, tervező és munkairányítási rendszerek).

Az erőátviteli hálózat és annak berendezései két fő ábrázolási módban jelennek meg: térképi nézetben és sémarajzokon. A térképi nézetek a részletes nyomvonalrajztól az országos áttekintő térképig háromféle méretarányban jeleníthetők meg, az alállomások és transzformátor-állomások készülékeit pedig külön sémarajzokon ábrázoljuk. A nagy-feszültségű hálózat vonatkozásában megjeleníthető még a teljes főelosztó-hálózat kapcsolási sémája, továbbá a távvezetékek hossz-szelvény rajzai is, míg a közvilágítási és a távközlési hálózatok esetében csak azok részletes nyomvonalrajza kerül ábrázolásra.

Az egyszerű és gyors elérést szolgálja az EEGIS WEB modul, melynek révén a felhasználók lekérdezői jogosultsággal, a vállalati intraneten keresztül, egy WEB böngésző segítségével érik el az EEGIS rendszer adatait.

 

Az EEGIS kezdeti adatbázisát a KIR, KÖFIR és NAFIR rendszerek adatbázisából építettük fel.

A korábbi rendszerekből az új adatbázisba átmigrált objektumokra a következő adatok jellemzők:

 • 65 hálózati objektumtípus, 100 kód- és katalógustábla,
 • 10 – 50 alfa-numerikus jellemző objektum-típusonként
 • 4 grafikus ábrázolási mód (KIF, KÖF, NAF hálózat és állomás-séma)
 • 5 millió hálózati objektum

A térbeli reláció-építés kapcsán egyeztetni kellett a hálózati csatlakozóvezeték, és az érintett földrészletek közötti földrajzi hivatkozást. A migráció során egyben jelentős ellenőrzéseket hajtottuk végre: kiszűrtük az önmagát metsző poligonokat, minden esetben biztosítottuk a kezdő- és végpontok kapcsolódását, valamint megszüntettünk minden többszörös (azonos koordinátájú) töréspont. Az EEGIS OHANY (távközlési) modulja most van feltöltés alatt.

Referencia adatok:

 • 4.0 millió hálózati objektum műszaki adatai
 • 20.000 db transzformátor-állomás
 • 60.000 km vezeték hálózat
 • 1.000.000 db fogyasztói csatlakozás
 • 1:500 és 1:2000 alaptérképek, állomás sémák kezelése

 A bevezetés eredményei:

Vállalati szinten egységes hálózat-nyilvántartás

 • Szabályalapú, központi változás-vezetés
 • Aktuális műszaki, térbeli és topológiai információk biztosítása a hálózat-irányítási, munkairányítási és vállalatirányítási rendszerek felé