E.ON – VEZETÉKJOG

E.ON Vezetékjogi folyamatok támogatása

A bevezetés célja: a földhivatali bejegyzési folyamat támogatása, nyomon követése.  A folyamatban résztvevő alvállakozók és hivatalok eltérő formátumú adatokat, engedélyeket továbbítanak, ezért vált szükségessé egy olyan rendszer létrehozása, mely az engedélyezéi folyamatnak megfelelő, feladategységhez kapcsolódóan képes tárolni a dokumentumokat pl. helyrajzi adatokat, hatósági információk, érintett vezeték hosszát stb.

Felhasználó: E.ON Hungária Zrt.
A projekt időtartama: 2008 május-2009 december

Az EON 1995 óta van a magyar piacon, 2000 óta E.ON Hungária Zrt. néven tevékenykedik. A cég Magyarország vezető energiaszolgáltatója az E.ON AG (Németország) tulajdonában van, amely a DÉDÁSZ, ÉDÁSZ és TITÁSZ áramszolgáltatók, valamint a  KÖGÁZ és DDGÁZ gázszolgáltatók egyesülésével jött létre.


Megoldás:
Magyarországon a 2008. január elsejével életbe lépett VET (Villamos Energia Törvény) rendelkezéseinek megfelelően az idegen tulajdonon megvalósult közmű hálózatokra az ingatlan nyilvántartási bejegyzésnek legkésőbb 2012 végéig meg kell történnie (legalizáció).

A fejlesztési folyamat:

  • Az E.ON-ban a vezetékjog kezelést támogató rendszer kialakításával párhuzamosan haladt az INIS térinformatikai rendszer fejlesztése és adatokkal való feltöltése.
  • A két rendszert illesztették, mely utóbbi így már önállóan is működőképes lett.
  • A kész rendszer a teljes folyamatot nyomon tudja követni úgy, hogy a legalizációs folyamat közben létrejövő valamennyi irat ügyenként tárolható lett a rendszerben
  • A rendszer az INIS-en keresztül, térképi formában képes megjeleníteni az egyes feladategységek státuszát, grafikusan ábrázolva az egyes területek ill. régiók előrehaladását az ügyekkel.
  • A nagytömegű legalizációs folyamat lezárulásával (2012 év vége) a rendszernek ki kell szolgálnia a változásvezetés során felmerülő újabb vezetékjog kezelési igényeket, illetve a folyamat során létrejött adatbázis lekérdezhető formában továbbra is használatban marad az ügyfélszolgálatokon.


A bevezetés eredményei:

Földhivatali bejegyzési hátralék eltűnik.

  • Naprakészek lesznek az ügyfélszolgálati információk.
  • A földhivatali bejegyzésekkel a tulajdonos képet kap  a telkéhez tartozó szolgalmi jogról.