E.ON – INIS KÖF 2.ÜTEM

Hálózat pontosítást, kiegészítő adatszolgáltatást betöltő alkalmazások

A bevezetés célja: a GETIS-ből migrálással INIS-be átkerült, középfeszültségű hálózati adatok kiegészítését, pontosítását támogató egyedi fejlesztésű szoftverek előállítása.

Felhasználó: E.ON Hungária Zrt.
A projekt időtartama:

Az E.ON Hungária Zrt. Az EON 1995 óta van a magyar piacon, 2000 óta E.ON Hungária Zrt. néven tevékenykedik. A cég Magyarország vezető energiaszolgáltatója az E.ON AG (Németország) tulajdonában van, amely a DÉDÁSZ, ÉDÁSZ és TITÁSZ áramszolgáltatók, valamint a  KÖGÁZ és DDGÁZ gázszolgáltatók egyesülésével jött létre.

Megoldás:

Migráció keretében a három engedélyes szolgáltató GETIS rendszerének adatai 2009. novemberében átkerültek az INIS rendszerbe, ezzel a középfeszültségű hálózat műszaki nyilvántartását az INIS vette át. A migráció a KÖF objektumok egy szűkebb körét hozta létre és nem az összes ábrázolási módban. Az adatok kiegészítését és pontosítását támogató eszközök fejlesztése 2010. januártól, decemberig tartott. A következő két technológiai folyamat került kidolgozásra:

  • Hálózat pontosítása, geodéziailag bemért nyomvonalak betöltése
  • Kiegészítő adatszolgáltatás exportálása és importálása

A hálózat pontosítása során a geodéziai bemérés állományai kerülnek felhasználásra, és a szolgáltatott adatok – azonosítók segítségével – leírják az INIS-be migrált GETIS objektumokkal való kapcsolatukat.

A feldolgozás az alábbi tevékenységeket hajtja végre:

  • meglévő (migrált) objektumok a tényleges koordinátáikra kerülnek a megadott nyomvonaladatok alapján
  • új objektumok létrejönnek és származtatódnak
  • meglévő, de az adatszolgáltatás által feleslegesnek ítélt  objektumok törlésre kerülnek
  • meglévő valamint létrehozott objektumok közötti kapcsolatok kiépülnek

A hibás input mint kockázati tényező, az adatszolgáltatást követő első lépések – DWG és MDB ellenőrzések – által kiszűrhető. Az ellenőrzési műveletek után a GeoMedia formátumként funkcionáló, MS Access MDB konverzió történik, ezt követően pedig a betöltést végző scriptek végzik feladatukat.
A betöltési folyamatban feldolgozásra kerülnek az előkészített állományok, előre definiált helyen naplófájlok készülnek, és az újonnan betöltött adatok elpostázása történik az Oracle adatbázisba.
A migrált GETIS hálózat pontosítása után a technológia lehetővé teszi, hogy az INIS hálózati objektumok alfanumerikus attribútumait a szakemberek helyszíni felmérés alapján helyesbítsék, illetve a hiányzó attribútumokat pótolják. A folyamatot a KÖF hálózati elemekre vonatkozó exportáló és importáló alkalmazás támogatja, területileg definiálható feldolgozási egységenként.
Az export formátuma: grafika: AutoCAD verzió v2004 (DXF), alfanumerikus adatok: MS Access  (MDB), a grafika és az alfanumerikus adatok összekapcsolása „Link Template”-tel  történik. Az eszköz a meglévő hálózati objektumok grafikájának változtatására, új grafikus objektum felvételére nem alkalmas. Az import során az import adatszolgáltatási tartalom tekintendő elsődlegesnek, vagyis az ott megadott értékekkel a rendszerben lévő értékek felülírásra kerülnek
A kiegészítő állomási objektumok feldolgozása az állomási exportáló és importáló alkalmazás segítségével történik. Az export eszköz az aktuális INIS tartalmat az ismert formátumban rendelkezésre bocsátja, ami alapján a meglévő objektumok helyesbítése, kiegészítő objektumok felvétele lehetővé válik. Az import folyamat első lépésként rendszerben már létező állomási objektumok törlésre kerülnek, majd az importban található adatszolgáltatás egy új állomás belsőként kerül a rendszerbe.

 Referencia adatok:

  • Pontosításban érintett INIS objektumok
  • vezetékszakasz: 104561 db
  • állomás: 31966 db
  • 10 db elkészült, önállóan működő egyedi alkalmazás

 A bevezetés eredményei: