E.ON – INIS NKP VÁLTOZÁSVEZETÉS

Egyedi fejlesztésű szoftverek az alaptérképi változásvezetés támogatásához

A bevezetés célja:  az NKP alaptérképi elemek adatmigrációját követően szükségessé vált azok karbantartása és a technológiai folyamat szoftveres támogatása.

Felhasználó: E.ON Hungária Zrt.
A projekt időtartama: 2010 november-2011 június

Az E.ON Hungária 1995 óta van a magyar piacon, 2000 óta E.ON Hungária Zrt. néven tevékenykedik. A cég Magyarország vezető energiaszolgáltatója az E.ON AG (Németország) tulajdonában van, amely a DÉDÁSZ, ÉDÁSZ és TITÁSZ áramszolgáltatók, valamint a  KÖGÁZ és DDGÁZ gázszolgáltatók egyesülésével jött létre.

 Megoldás

2010. februárjában a Geometria elvégezte az NKP alaptérképek betöltését az INIS adatbázisba. Az E.ON évente megkapja az alaptérképek újabb változatát, ezért szükséges a betöltött térképi adatok karbantartása. A változásvezetést támogató egyedi szoftverek fejlesztése  2010 novemberétől, 2011. júniusáig tartott.
Az alaptérképi elemek két csoportra bontva, – alapobjektumok és látványelemek – külön változásvezetési technológiával kerülnek frissítésre.
Az alapobjektumok (pl. földrészlet, kerület, cím) adatszolgáltatása a korábban betöltött adatokhoz viszonyított változásokat tartalmazza, AutoCAD és MS Access állományokban. A feldolgozás a változás minősítése – alfanumerikus insert, update, delete, vagy grafikus update – alapján szétválogatva történik.
Az adatellenőrzési műveletek után a GeoMedia formátumként funkcionáló, MS Access konverzió állítja elő a betöltendő állományokat. A betöltési folyamatban szükséges a szállított adatoknak a meglévő adatbázissal történő összevetése, hogy az új adatok illeszkedjenek az adatbázisba, vagy felül írják a régi adatokat. A betöltés alapját képező G/Technology DataImport.exe modul, illetve az alfanumerikus adatok betöltésére fejlesztett alkalmazás felhasználása során keletkeznek azok a betöltéshez szükséges (*.ctl, *.dat, *.sql) fájlok, amelyek lehetővé teszik az adatok INIS rendszer Oracle adatbázisba integrálását. A folyamat a G/Technology környezetben értelmezett job-on belül kerül végrehajtásra.
Az adatszolgáltatás AutoCAD állományainak ellenőrzését követően a MS Access konverzió során a célrendszer adatmodelljének megfelelő, betölthető objektumpéldányok képződnek.

A látványelemek (pl. épületek, feliratok) változásvezetése a település szintű feldolgozási egységek törlésével, majd a megváltozott adatok teljes körű újratöltésével történik. Az adatszolgáltatás AutoCAD állományainak ellenőrzését követően a MS Access konverzió során a célrendszer adatmodelljének megfelelő, betölthető objektumpéldányok képződnek.
A nagy adatmennyiség miatt a betöltés két fázisra bontva történik. Az első fázisban az alkalmazás „offline” módon ún. SQL*Loader fájlokat generál az adatforrások alapján. A generálás előtt lekérdezi az INIS céladatbázisból a szükséges szekvencia-értékeket. A betöltési scriptek előállításával párhuzamosan végzett változásvezetés már nem használhatja ugyanazokat a szekvencia értékeket azonosításra így a módszer garantálja, hogy nem kerül az adatbázisba inkonzisztens adat.
A második fázisban, az SQL*Loader állományokban eltárolt utasításokat; az első fázisban is használt céladatbázison futtatva érvényesülnek a módosítások, job-on kívül a triggerek lekapcsolásával. Mindkét fázis végrehajtható több kliens környezetben párhuzamos indítással, mellyel radikálisan csökkenthető az összes átfutási idő.

Referencia adatok:

Változásvezetésben érintett objektumok száma:

  • Alapobjektum: 9,1 millió
  • Látványelem: 20,9 millió
  • 7 db elkészült, önállóan működő egyedi alkalmazás