FŐVÁROSI VÍZMŰVEK – MIR Upgrade

A Fővárosi Vízművek Zrt. műszaki információs rendszerének rekonstrukciója

A bevezetés célja: a megújítás alapvető célja, hogy támogassa az Fővárosi Vízművek Zrt. megváltozott üzleti tevékenységeinek folyamatait, amihez korszerű GIS és informatikai technológiákat alkalmazzon.

Felhasználó: Fővárosi Vízművek Zrt.
A projekt időtartama: 2010-2011

A Fővárosi Vízművek Zrt.-t 140 éve alapították és ma Magyarország legnagyobb vízi közműve, amely a főváros és 21 Budapest környéki település több mint 2 millió lakosa vízellátásáról gondoskodik. Az agglomerációs településeken szennyvízelvezetési és tisztítási  szolgáltatásokat nyújt, valamint a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetője. A cég tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat.

Megoldás:
A Fővárosi Vízművek Zrt.-nél használatban lévő egységes műszaki nyilvántartó rendszer (MIR), mely a hazai közművállalatok között elsőként bevezetett digitális hálózat nyilvántartást, a HÁLIR-t váltotta fel, több mint 10 évvel ezelőtt került kialakítására. Ezt követően a MIR folyamatosan fejlődött és integránsan beépült a Fővárosi Vízművek Zrt. különböző vállalati folyamataiba, üzleti tevékenységébe. A vállalat üzleti tevékenységeiben az elmúlt 10 év alatt történt jelentős változások és a GIS rendszerekben alkalmazott technológiák elavulása szükségessé tette a MIR rendszer megújítását.

MIR rekonstrukció az alábbi kihívásoknak kell megfeleljen:

  • Hatékonyan támogassa a folyamat-orientált vállalati működést, a hálózati és víztermelési létesítményi tevékenységek és munkafolyamatok hatékony végzését a műszaki objektumokat érintő munkafolyamatokba integrálva.
  • Teremtse meg a hálózati vagyon optimális üzemeltetésének feltételeit, a korszerű hálózati vagyongazdálkodás alapjait. A műszaki és gazdasági optimum meghatározásához szükséges információk, összesítések és statisztikák a hálózat-nyilvántartás, az esemény nyilvántartás, a hálózat mentén végzett munkák, valamint az SAP különböző moduljaiban kezelt gazdasági és pénzügyi információk összerendelésével biztosíthatók.
  • Biztosítsa a kapcsolódó vállalati IT rendszerekkel való szoros együttműködést, és alapozza meg az egységes integrált vállalati IT architektúrát.

Az új MIR alaprendszere az az Oracle 11g Enterprise Edition, valamint a Bentley cég PowerMap V8i grafikus eszköze. A fejlesztés során olyan egységes rendszer kerül kialakításra, melynek felületéről elérhető a telepített grafikus szerkesztő állomás, ugyanakkor lehetőség van térképi ablakok megnyitására, a hálózat Google Earth felületen való megjelenítésére, adatlapok szerkesztésére, lekérdezések összeállítására, a szakági funkciók elérésére, és magába foglalja a korábban külön kezelt komponenseket. A MIR rendszer tervezésénél és kivitelezésénél alapvető követelmény, hogy az előző verzió szolgáltatásai az új rendszerben is elérhetők legyenek. A Fővárosi Vízművek Zrt. felelős munkatársaival a fejlesztési koncepció kidolgozásához folytatott konzultációk során számos olyan igény, illetve követelmény merült fel, mely különbözik a régi rendszer által teljesített követelményektől, így egyes funkciókörök, valamint ennek megfelelően az adatbázis kibővítve, átalakítva kerül kifejlesztésre.

A MIR5 közel két éves tervezési, fejlesztési munkálatokat és próbaüzemet követően 2010. december 4-én került üzembe helyezésre.