STEDIN – UTRECHT ELEKTRA

Kisfeszültségű elektromos hálózat feldolgozása  – Utrecht Elektra

A bevezetés célja: a kisfeszültségű elektromos hálózat elosztókábelek fektetési évének regisztrálása, adatbővítése.

Felhasználó: B.V. Stedin
A projekt időtartama:

A B.V. Stedin – az Eneco Holding leányvállalatként – Hollandia egyik legjelentősebb közműhálózattal rendelkező és hálózatüzemeltetéssel foglalkozó cége, gázhálózat, magas-, közép– és kisfeszültségű elektromos hálózat, központi fűtés és telekommunikációs üzletágakban.

Megoldás:

A projekt fő feladata volt a kisfeszültségű elektromos hálózat elosztókábelek fektetési évének regisztrálása, illetve a feldolgozás folyamatainak rögzítése. Fontos szerepet töltött be a projekt során a fektetési év megállapításához készített napló (audittrail log) a folyamat lépéseiről, a forrás megnevezéséről, folyamatokban hozott döntésekről és eredményről. A projekt fő célja volt a kisfeszültségű hálózat magas minőségi szintű adatokkal történő kiegészítése, javítása.

A projektben a következő részfeladatokat kellett végrehajtani:

 • Adatbázis készítése fővezeték és házi bekötés hálózat grafikus állományához Microstation/Oracle környezetben
 • fővezeték és házi bekötés adatbázis felépítése forrásadatok alapján
 • elemzések és statisztikák készítése
 • kimutatások elvégzése.

A feldolgozott elektromos hálózat mennyiségek 14.6%-a volt házi bekötés hálózat, többi része fővezeték. Ezek feldolgozása különböző eljárással történt.
A fővezeték hálózatot nyilvántartási térképeken Microstation környezetben ábrázolták. A házi bekötések adatait két különböző, a fogyasztó címe szerinti adatbázisban tárolták, melyet a topológiai térképen (hollandiai alaptérkép háttér: GBKN) címmel ellátott koordinátákhoz lehetett rendelni. Az elektromos hálózat adatbázisa Microstation szoftverkörnyezetben, Oracle rendszerben a Geometria által biztosított alkalmazás segítségével épült fel.

A vezetékek fektetési évének meghatározásánál a következő feldolgozási folyamatokat kellett végrehajtani:

 • Adatbázis kiépítése Oracle rendszerben grafikus és alfanumerikus adatok alapján
 • Állomások, elosztószekrények esetében a grafikus adatok és alfanumerikus forrásadatok automatikus és manuális összekapcsolása
 • Hálózati topológia kiépítése, grafikus hibák javítása
 • Alfanumerikus adatok minőségi javítása, kiegészítése
 • Állomások, elosztószekrények adatainak levetítése a fővezeték hálózatra hálózatbejárás módszerével
 • Házi bekötések forrásadatainak (itt több forrásadatról van szó) levetítése vezetékekre grafikus eljárás segítségével történt, automatikus és manuális tevékenység keretében
 • Hálózatbejárás házi bekötések esetében külön lett végrehajtva, más szabályrendszer alkalmazásával
 • Minden ily módon meghatározott évszám feliratozásra került
 • Minden bejárás és évszám-örökítési módszer és adat meghatározott, összetett struktúrájú log file-ban került rögzítésre. A log file-ok segítségével nyomon követhető minden örökített adat forrása

Megfelelő minőség eléréséhez az Oracle rendszerben történt automatikus és manuális folyamatok megadott szabály szerint történtek és többszörös iterációt tartalmaztak. Minden  alfanumerikus és grafikus változás külön ‘history’ táblákban került rögzítésre. A végleges eredmény tartalmazta az alkalmazott szabály egyedi azonosítóját.
A projekt 2010. áprilisában kezdődött és októberben fejeződött be és előkészítette a STEDIN cég elektromos kisfeszültségű hálózatának migrációját.

A bevezetés eredményei:

 • STEDIN teljesítette a Holland Energia Tanács jogilag kötelező előírását, mely  adatbővítésről, teljes fektetési év regisztrálásáról szólt
 • A létrejött állomány elősegíti az adattisztítást és későbbi adatmigrációt

 Referencia adatok:

 • 253 440 db vezeték, 11198,369 km feldogozott hálózat
 • 195 096 üzemben lévő vezeték fektetési évszám regisztrálása
 • 253 810 feldolgozott vezeték objektum
 • 539 918 vetített házi bekötés