STEDIN GAS HAARLEM

Adatminőség-javítás, gázfogyasztók pontosító migrációja

A bevezetés célja: a Megbízó által elindított adatminőség javítási program keretében a fő célkitűzés a korábban konvertált adatok felülvizsgálata és használatba vétel óta felmerült hibák javítása volt.

A projekt időtartama: 2010 -2011

Felhasználó: STEDIN B.V. Stedin – az Eneco Holding leányvállalatként – Hollandia egyik legjelentősebb közműhálózattal rendelkező és hálózatüzemeltetéssel foglalkozó cége, gázhálózat, magas-, közép– és kisfeszültségű elektromos hálózat, központi fűtés és telekommunikációs üzletágakban.

Megoldás: A 2010. augusztusában indult projekt fő célja a korábban MicroStation alapú Instap gázhálózat-nyilvántartásból és Oracle alapú Diasys házi bekötések nyilvántartásából az E-GIS-be (Smallworld rendszer) konvertált adatok felülvizsgálata volt. A legjelentősebb feladatnak a korábbi projektek során nem feldolgozható vagy hibásan feldolgozott házi bekötések migrációja tekinthető, újonnan kialakított szabályok alapján.

A végrehajtás három fázisra bontva történt:

 • Előzetes adatelemzések
 • Feldolgozási koncepció kialakítása, pilot terület adatainak felülvizsgálata
 • Három tartományból álló teljes haarlemi szolgáltatási terület feldolgozása

A pilot fázis célja egy olyan minta kialakítása volt, mely az új migrációs szabályok alkalmazásával megfelelő referenciát szolgáltatott az adatelemzésekhez és a helyes következtetések levonásához. Az eredmények alapján olyan automatikusan használható szabályok kerültek kialakításra, melyek kiváltottak manuális folyamatlépéseket. A migrációs szabályok véglegesítéséhez további elemzések során összehasonlításra került a feldolgozott mintaterület az aktuális E-GIS tartalommal.

A pilot során az alábbi célkitűzések teljesültek:

 • Köztes Oracle adatbázis kialakítása, mely tartalmazza az összes forrásadatot, aktuális E-GIS adatot, automatikus és manuális feldolgozási szabályokat
 • Forrásadatok tisztítása
 • Operátori adatfeldolgozást támogató egyedi fejlesztésű eszközök
 • Automatikus műveleti szabályok és típus-mappelés kialakítása iterációs módszerrel
 • Migrációs eszközök tesztelése és véglegesítése
 • A feldolgozás a célrendszerben végzett változásvezetési tevékenységekkel, és más adatminőség-javító projektekkel együttműködve zajlott.
Referencia adatok:

 • 157.453 db feldolgozott házi-bekötés rekord
 • 6.651 db új vagy módosított vezetékszakasz a célrendszerben
 • 2.104 db új gázállomás

A bevezetés eredményei:

 • Nincs invalid adat a célrendszerben
 • A házi bekötés rekordok 98%-asikeresen migrálásra került

 Az adatok a következő főbb folyamatlépéseken mentek keresztül:

 • A köztes adatbázisban végzett, egymásra épülő automatikus és manuális lépések. Minden művelet rögzítésre került, ezáltal nyomon követhető, valamint az egyedileg fejlesztett funkciók segítségével az operátori munka minőségellenőrzésének támogatása is biztosított.
 • Adatok áttöltése a Geometriánál felállított E-GIS fejlesztői környezetbe, Smallworld objektumok képzése.
 • Az éles E-GIS környezet módosítása a különböző feladatok ellátására fejlesztett .magic scriptek segítségével, objektumok betöltése.
 • Távoli eléréssel kézi utófeldolgozás az éles E-GIS-ben.

Az adatbázis átadása teljes topológiai ellenőrzést követően történt meg.