MVM – MAHALIA 2

MAHALIA Validáló WEB

A bevezetés célja: A MAHALIA2 a távközlési hálózat műszaki adatainak portál alapú elérését biztosítja. Ezen túlmenően lehetővé teszi az adatok megbízhatóságával kapcsolatos ellenőrzési információk rögzítését.

A MAHALIA2 tervezési, fejlesztési és bevezetési munkáit a Geometria Kft végezte. A rendszer kezeli mind az optikai nyomvonalas hálózati elemek (kábeleket, csöveket, aknákat, stb.), mind a „pontszerű” hálózati elemek (kötések, rendezők, portok, stb.), továbbá az épületek, építmények adatait. A rendszer funkciói kiterjednek a hálózati elemeken felépíthető áramkörök és a hálózati elemekhez kapcsolható dokumentumok kezelésére is.

Felhasználó: MVM NET Zrt.
A projekt időtartama: 2011. szeptember – 2011. december

A bevezetés célja: az eszközgazdálkodás támogatása a távközlési hálózatra vonatkozó nyilvántartási adatok térképi megjelenítése és validálhatósága révén.

1. ábra Térképi nézet, hálózat megjelenítése műhold felvételen

 

Megvalósítás:

A MAHALIA2 rendszer WEB-es környezetben, Oracle alapokon működik, a háttérben a Google Maps szolgáltatásai vannak.

A MAHALIA2 funkciói:

 • Betekintés adatlapokon és listákon.
 • Térképi megjelenítés a grafikával rendelkező objektumoknál (épületek, csomópontok, nyomvonalszakaszok).
 • Kiemelés a térképen.
 • Keresés tetszőleges műszaki adat alapján.
 • Google alaptérkép.
 • Postai cím keresés.
 • Hozzárendelt dokumentum megjelenítés.


2. ábra Egy csomópont térképi megjelenítése, illetve adatlapja

Speciális betekintő funkciók:

 • Optikai kábel szálkiosztás.
 • Szálkötés a csomópontban.
 • Port kifejtés rendezőn.
 • Szálbejárás.
 • Áramkör bejárás.


3. ábra Egy szálbejárás eredménye

 

A bevezetés eredményei:

 • A hálózat tulajdonosa valós képet kap a nagy értékű hálózati vagyon nyilvántartásáról.
 • Célzott és megalapozott adatfrissítési és hiánypótlási tevékenység zajlik a nyilvántartás vonatkozásában.
 • A MAHALIA2 támogatást nyújt a hálózattervezési tevékenységhez.
 • A rendszer és annak használata megteremti a hálózati vagyongazdálkodás alapjait.

Referencia adatok:
6000 km optikai távközlési hálózat