DÉMÁSZ – ÁRTEMISZ

Áramszolgáltatói Tervező, Elosztó, Műszaki Irányító Szisztéma 

A bevezetés célja: a DÉMÁSZ Nyrt. központjában, főmérnökségein, üzemmérnökségein, illetve üzemvezetőségein működő, vállalati szinten egységes, szabályalapú, hálózat-nyilvántartást megvalósító műszaki információs rendszer kialakítása, amely támogatja az elosztóhálózat üzemeltetéséhez, karbantartásához és bővítéséhez kapcsolódó üzleti folyamatokat.

Felhasználó: Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyrt.
A projekt időtartama: 2003 –
A megrendelő képviselője: Benke Gábor, projektvezető

Az ÁRTEMISZ rendszer a DÉMÁSZ Nyrt. kezelésében lévő áramszolgáltatói hálózat térkép alapú, számítógépes műszaki hálózat-nyilvántartását valósítja meg. Az ÁRTEMISZ hosszútávon felöleli a nagy-, közép- és kisfeszültségű hálózat nyilvántartását a DÉMÁSZ Nyrt. teljes szolgáltatási területén. Ebből első lépcsőben a középfeszültségű hálózat (10, 20 és 35 kV) nyilvántartása készült el (ÁRTEMISZ-KÖF).

 

A rendszer tartalmazza a középfeszültségű szabadvezetéki, illetve kábelhálózati létesítményeinek, készülékeinek és szerelvényeinek műszaki adatait, a nagy-/középfeszültségű alállomások középfeszültségű berendezéseitől a közép-/középfeszültségű valamint közép-/kisfeszültségű transzformátor-állomásokig illetve oszlop-transzformátorokig bezáróan. A rendszer az elosztó hálózat elemeinek műszaki és térképi adatain túlmenően információkat is szolgáltat annak topológiájáról és aktuális kapcsolási állapotáról.

 

Az ÁRTEMISZ a GE Smallworld alapszoftverre épült. Főbb jellemzői a többfelhasználós környezet, a hálózatos üzemeltetés, a szabályalapú adatmodell, a felhasználóbarát felület, a magas fokú adatbiztonság, a többszintű felhasználói jogosultság-kezelés, valamint a többszintű reprezentáció.

Ez utóbbi sajátosságnak köszönhetően a középfeszültségű hálózat és annak berendezései két fő ábrázolási módban jelennek meg: egyrészt térképi nézetben, másrészt alállomási sémákon. A térképi nézet további három szintre bomlik: a részletes térképi nézetben az 1:500, 1:1000, 1:2000, és 1:4000, az áttekintő nézetben az 1:10.000, 1:25.000 és 1:50.000, az országos áttekintő nézetben pedig az 1:100.000 és 1:250.000 méretarányú alaptérképek és szakági nyilvántartás jelennek meg.

 

A hálózat-tervezés támogatása érdekében egy interfész került kidolgozásra, amely lehetővé teszi a PRAO hálózatszámítási rendszer és az ÁRTEMISZ-KÖF közös használatát. Az interfész segítségével az ÁRTEMISZ-KÖF mindenkor aktuális hálózati adatokkal látja el a hálózatszámítási rendszert.

Az egyszerű és gyors elérést szolgálja az ÁRTEMISZ rendszer WEB-es változata, amelynek révén a felhasználók lekérdezői jogosultsággal, a vállalati intraneten keresztül, egy WEB böngésző segítségével érik el az ÁRTEMISZ rendszert.

 

A kezdeti adatkonverzió részét képező helyszíni adatgyűjtés, illetve a napi terepi munkák (hálózat-üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás) támogatására, a Mobil ÁRTEMISZ rendszer került kifejlesztésre, amely rendszer lehetővé teszi, hogy a terepen dolgozó munkatársaknak a terület teljes térképe és a hozzá kapcsolódó műszaki adatbázis a kezében legyen. Ehhez a szoftverhez a GEOMETRIA által széles körben felhasznált GeoLite grafikus megjelenítő és karbantartó eszközt, az alfanumerikus adatok tárolásához pedig Personal Oracle-t használtunk. A Mobil ÁRTEMISZ felhasználói a lekérdező funkcionalitáson túl, korlátozott alfanumerikus módosító jogosultsággal is rendelkeznek, illetve lehetőségük van ún. “piros ceruzás megjegyzések” (red-lining) és az aktuális GPS koordináták rögzítésére. A MIR funkcionalitása folyamatosan bővül, 2005. év folyamán megvalósul a teljesen digitális közműnyilvántartás és a teljes integráció a munkairányító rendszerrel.

Az ÁRTEMISZ-KÖF rendszer 2004. augusztusában került átadásra a DÉMÁSZ Nyrt. számára.

A rendszer adatokkal való feltöltése a DÉMÁSZ Nyrt. meglévő analóg és digitális nyilvántartásai, síkrajzi és szakági adatokat tartalmazó geodéziai bemérések, valamint a Mobil ÁRTEMISZ segítségével végzett hálózati bejárások eredményei alapján történik.

Az adatbázis építését az ISO 9001 szabványnak megfelelően kidolgozott technológiai utasítás szerint, folyamatos minőségellenőrzés kíséri. A 44 alállomás, 10.000 transzformátor állomás és 11.500 km vezeték kezdeti adatkonverziója 2005. áprilisában fejeződött be, jelenleg a konvertált hálózat nyomvonalának pontosítása történik.