MAVIR – MAHALIA

MAVIR-Villamos Alaphálózati és Távközlési Informatikai Rendszer

A bevezetés célja: a Mahalia rendszer feladata, hogy a Magyar Villamosenergia Rendszer átviteli valamint távközlési hálózatának átfogó műszaki nyilvántartó rendszereként bekapcsolódjon az MVM azon üzleti folyamataiba, amelyeknél pontos, naprakész műszaki információ szükséges. A Mahalia rendszer a műszaki információkat az alap- és távközlési hálózat térbeli elhelyezkedésével együtt, térképi ábrázolással kiegészítve bocsátja a munkafolyamatok rendelkezésére.

Felhasználó: Magyar Villamos Művek Zrt.
A projekt időtartama: 1996 – 2001.
A megrendelő képviselője: Turóczi András, projektvezető

 

A Mahalia rendszer jelenlegi kiépítése többéves tervezés, rendszerfejlesztés és adatfeltöltési munka eredménye, amelynek legfontosabb mérföldkövei az alábbiak:

  • 1996-ban meghívásos pályázatban a Geometria Kft. nyerte el a megvalósítás lehetőségét
  • 1997. év végére elkészült a rendszerterv és ennek alapján a Mahalia Pilot alkalmazás. Ezzel párhuzamosan készült az adatbeviteli technológia-utasítás, amely szerint a Mahalia Pilot szintű adatbázisának a feltöltése megtörtént.
  • 1998-ban a Mahalia Pilot rendszer tapasztalatai alapján készült el a Mahalia alkalmazás első teljes verziója. Ezalatt a Pilot adatbázis kiértékeléséből származó tapasztalatok alapján folytatódott a Mahalia adatbázisának feltöltése. A digitális adatbázisok feltöltése előtt a teljes műszaki dokumentációs rendszer felülvizsgálatra került, és ahol vizsgálatok alapján szükséges volt, ott földi felméréssel, fotogrammetriai úton, vagy ún. mobil GIS technológiával új, felfrissített dokumentációk készültek.
  • 2001. végére az MVM Zrt. átviteli és távközlési hálózata teljes körű feltöltése befejeződött (ez csak az alaphálózaton 3500 km vezeték, 24 alállomás, mintegy 10 000 készülék, több 100 000 szerelvény adatainak feldolgozását jelentette).
  • Ezzel párhuzamosan a Mahalia alkalmazás több új verziója készült el, amelyek a korábbi verziók használata során felmerült igényeket, változtatásokat valósították meg. A változtatások alapvetően a hatékonyabb felhasználást és az adatbázis-karbantartás egyszerűsítését szolgálják.

A Mahalia rendszer által kezelt átviteli és távközlési hálózat átfogó műszaki adatbázisa alapot ad az MVM Zrt. egyéb műszaki és gazdasági rendszereihez való illesztésre, a komplex folyamatok támogatására.

A Mahalia az átviteli és távközlési hálózat műszaki adatbázisát olyan kategóriák szerint építi fel, amely megfelel a hagyományos műszaki nyilvántartások munkarészeinek. Ennek célja, hogy a Mahalia rendszer felhasználója a napi munkájából már ismerős fogalmakkal, elnevezésekkel, tevékenységekkel találkozzon, és az informatikai műveletek helyett a szakmai munkára összpontosíthassa figyelmét.

A Mahalia két műszaki területre tagolódik: az alaphálózat és távközlés nyilvántartására. E két – látszólag független – terület számos ponton összekapcsolódik, ezért a Mahalia rendszer integráltan kezeli ezeket, de lehetőséget nyújt arra is, hogy a felhasználók a saját területüknek megfelelő hálózattal külön is foglalkozhassanak.

 

A rendszer a különböző méretarányú térképeken, hossz-szelvényeken illetve sémákon képes megjeleníteni a hálózatokat, egységes struktúrában kezelve a hálózati elemek attribútum adataival. A térképek nagyítása, kivágása és adattartalma tetszőlegesen szabályozható, az országos áttekintő szinttől a távközlési helyiségek illetve keretek beültetési rajzáig. Az EOV koordinátákat használó ábrázolási módok esetében (valamennyi térkép ilyen) az egyes ábrázolási módok adatai logikailag összefüggő egységes egészet, folytonos térképet alkotnak. Az egyes ábrázolási módok között szinkronizált átmenet biztosítja a kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy ha kiválasztunk valamely ablakban egy olyan hálózati objektumot, amely a grafikus ablakhoz rendelt ábrázolási módban “egyszerűsítetten” (szimbólumként, feliratként, kontúrként) jelenik meg, azt a rendszer egy másik ablakban egy más ábrázolási módban megmutatja. Ez az átjárás természetesen fordított irányban is működik. Az átjárás a térképi és a sematikus, valamint a sematikus és a sematikus ábrázolások között is lehetséges.

Az egyes objektumokhoz úgynevezett nem-strukturált adatok (digitális dokumentumok) is köthetők, amelyek lehetnek digitális fotók, videó és légi felvételek, vagy egyéb dokumentumok, például szolgalmi jogi bejegyzések.

Az üzemviteli tevékenység támogatásához a távvezetéki oszlopok, oszlop-szerelvények, védővezetők stb. cseréjének, karbantartási eseményeinek kezelése és az alállomási nagy értékű készülékek (pl. transzformátorok, megszakítók, szakaszolók, stb.) életútjának, különböző diagnosztikai és egyéb mérési eredményeknek a kezelése is megoldott.

 

A rendszerben tárolt műszaki információk előre definiált összesítők, jelentések, kimutatások formájában kinyerhetőek. Ezek a vonatkozó térképrészletek kinyomtatásával kiegészíthetőek. Ezek az adatok mind tervezési alapadatként, mind pedig állapot és környezet felmérési szempontból megfelelőek.

A rendszer alapjait az Oracle és FRAMME alapú megoldások adják. Az adatok széleskörű elérése WEB környezetben biztosított.