Rendszerintegráció

Ügyfeleink üzleti folyamatait mind összetettebb, integrált informatikai környezet támogatja. Feladataink során vállalkozunk az informatikai környezetet meghatározó vállalati informatikai architektúra megtervezésére, illetve az architektúra tervben meghatározott komponenseinek létrehozására, és integrálására. A vállalati információ-menedzsment (EIM) keretében elvégezzük a koncepcionális és logikai adatmodell kialakítását, a fizikai adatbázis-tervezést, az információk kezeléséhez szükséges szolgáltatások (meta-adat kezelés, törzsadat-kezelés, adatmigráció, stb.) megtervezését és kialakítását.  Az alkalmazások esetében előnyben részesítjük az web-alapú megoldásokat, az integráció kommunikációs szintjét pedig de facto szabványos megoldásnak tekinthető közismert üzenetközvetítő rendszerek alkalmazásával valósítjuk meg. A rendszerintegráció terén végzett munkáink módszertani alapjául többek között a TOGAF (The Open Group Architecture Framework), az EUP (Enterprise Unified Process), az AUP (Agile Unified Process), és az IBM Information Agenda módszerei, megoldásai szolgálnak.