Kockázatalapú fenntartás-tervezés az ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcsoportnál – II. ütem
2012. 5. 14.

A hálózati vagyongazdálkodás kulcsterülete a tervezés, a különböző időtávú beavatkozási tervek elkészítése. A vagyongazdálkodás PAS55 jelű ajánlása alapelvként kiemeli az eszközökkel kapcsolatos kockázatok figyelembevételének, a rendszerszintű és szisztematikus megközelítésnek, valamint az optimalizálás és a fenntarthatóság tervezésen keresztül történő biztosításának a szükségességét.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ hálózati engedélyeseinél mindezen követelmények teljesítésére egy központi döntéstámogató rendszer kerül bevezetésre. A rendszer a központi nyilvántartási adatokat felhasználva javasol beavatkozásokat a felhasználó tervező mérnökök számára, akik egy egységes modell paraméterezésével, kezelésével tudják a számításokat befolyásolni.

A rendszer a Geometria Kft. által kidolgozott fuzzy logika alapú kockázatértékelési modellt használja, amely könnyen átlátható nyelvi szabályokkal képezi le a szakértői ismereteket. A rendszer a különböző műszaki és gazdasági mutatókon keresztül biztosítja a terv és tényadatok összehasonlíthatóságát, a fenntartható beavatkozási pálya biztosítását.

A rendszerfejlesztési projekt első ütemében, 2011-12-ben a középfeszültségű kábelhálózatra vonatkozó értékelési és tervezési modell valósult meg. 2012-13-ban a munka folytatódik, a modell kiegészül a további elosztóhálózati típusok, azaz a kisfeszültségű kábelek, a közép- és kisfeszültségű szabadvezetékek, majd a közép/kisfeszültségű transzformátor-állomások részmodelljeivel.

A középfeszültségű kábelekre az első ütemben kialakított értékelési modell struktúrája a többi hálózattípus esetén is érvényben marad, azaz a fenntartási alapegységek kiesésének a valószínűségét és a következményét jellemző mérőszámokat ugyanazok a tényezők befolyásolják (általános állapot, diagnosztika, üzemzavari statisztika, illetve ellátott fogyasztók, üzemviteli funkció, fogyasztói és engedélyes veszteség), eltérés a tényezők számításához rendelkezésre álló adatokban és az értékelést végző szabályrendszerben van.

A rendszer értékelési és tervezési funkcionalitása is bővül az új modellek beépítésével: a beavatkozásra kijelölt elemek az EÉGIS térképalapú hálózat-nyilvántartási rendszerben utófeldolgozásra, pontosításra kerülhetnek az elem térbeli elhelyezkedésének térképi tartalommal való összevetése alapján.