ENECO – CONDOR

Gáz szakágat érintő adatmigráció

A bevezetés célja: az alapfeladat célja a gáz szakágat érintő adatok migrációjának megvalósítása a Megbízó központi, GE Smallworld alapú nyilvántartó rendszerének adatbázisába, megadott követelményeknek megfelelően. A projekt területi egységenként három szakaszban zajlott le, amelyek mindegyike egy-egy külön adatmigrációs alprojektnek tekinthető. A feldolgozáshoz specifikus, egyedi elemek fejlesztését és alkalmazását is igénylő adatkonverziós technológia kidolgozására volt szükség.

Felhasználó: ENECO ENERGIE INFRA B.V . – A Megbízó egyike Hollandia három nagy energiaszolgáltató vállalatának; gáz, áram, hő és távközlési szolgáltatásra szakosodott, kb. 2 millió ügyfelet szolgál ki, elsősorban Dél-, Közép-Hollandia és Utrecht térségében, de különböző regionális érdekeltségekkel rendelkezik egész Hollandiában. A rotterdami székhelyű vállalat mai formája 1994-ben megkezdett sorozatos fúziók eredménye.
A projekt időtartama: 2006-2008.
A megrendelő képviselője: Frans Swaalf, projektvezető

A nagyméretű és összetett CONDOR projekt egyike azon vezető informatikai programoknak, amelyeket az ENECO a nyilvántartások egységesítésével, kiegészítésével, minőségjavításával kapcsolatos feladatok megoldására indított. Magában foglalja az egységesítési folyamat minden fázisát, az előkészítésétől kezdve a műszaki megvalósításon át egészen az eredmény bevezetéséig a vállalat életébe, az egységes központi nyilvántartás elfogadtatásáig és további üzemszerű használatának kialakításáig.

Együttműködésünk az ENECO-val a 2003-as évig nyúlik vissza, GIS tanácsadási tevékenység keretében vettünk részt a folyamatban levő adatkonverziós munkák, alkalmazott adatkonverziós technológia és módszerek áttekintésében, elemzésében, tanulmányt készítettünk ezek fejlesztési, optimalizálási lehetőségeiről. A CONDOR projekt keretében 2006 júliusában a Geometria – többek között – a Zeist, Utrecht és Haarlem gázszolgáltatási területek komplex, konverziós és adatmigrációs tevékenységeire kapott megbízást.

Elvégzett feladatok:

  • a forrásadatok vizsgálata, a szükséges adatbázis auditok, minőségi elemzések elvégzése,
  • a részletes specifikációk kidolgozása,
  • az előkészítési és adatkonverziós technológia és módszerek megtervezése, kifejlesztése,
  • az adatkonverzióhoz szükséges szoftvereszközök megtervezése, implementálása és
  • az adatkonverziók végrehajtása.

A megbízás keretében elvégzett adatmigráció adatmennyisége:

  • 10 000 km hálózat,
  • 470 000 csatlakozó bekötés,
  • 1500 állomás.

Az adatmigrációkban érintett platformok, alkalmazások többek között:

  • a célrendszer GE Smallworld v4.0 alapú alkalmazás,
  • a forrásrendszerek, forrásadatok platformjai: GE Smallworld v3.3 alapú alkalmazás; Bentley MicroStation alapú alkalmazások; különböző Oracle alapú alkalmazások fogyasztói adatok és sémarajzok kezelésére, továbbá állomás belső adatok tárolására; különböző Excel listák kiegészítő hálózati, fogyasztói és állomás belső adatokkal; címadatbázis ASCII formátumú alfanumerikus és koordináta adatokkal.

A feladat megvalósításában a Geometria arra az adatmigrációs-, adatkonverziós módszertanára, technológiájára, szoftveres eszközkészletére és minőségbiztosítási rendszerére támaszkodott, amelyet a korábbi évek nagyméretű adatbázisok migrációs projektjei során dolgozott ki.