FŐVÁROSI GÁZMŰVEK – GTR

Gázszakági Térinformatikai Rendszer

A bevezetés célja: a főváros teljes gázhálózatának digitális, térképalapú nyilvántartása.

Megoldás
Budapest gázellátó hálózatát a Fővárosi Gázművek központja és 3 kirendeltsége üzemelteti. A FŐGÁZ Zrt. fogyasztóinak száma kb. 750.000, a gázhálózat hossza mintegy 5.200 km.

 

A Gázszakági Térinformatikai Rendszer (GTR) feladata a főváros teljes gázhálózatának digitális, térképalapú nyilvántartása. A GTR projekt magába foglalta a rendszertervezést, az adatbázis-építési technológia kialakítását, az alkalmazói rendszer kifejlesztését, a digitális adatbázis konverzióját, valamint a hardverek és az alapszoftverek szállítását.
Az alkalmazói rendSzer Windows NT operációs rendszeren, Oracle adatbáziskezelővel, Intergraph FRAMME környezetben került kifejlesztetésre.
A rendszer hangsúlyos feladatai a hálózati topológia modellezése, az adatkarbantartás teljes körű támogatása, különböző típusú egyedi és összetett lekérdezések, valamint tematikus térképek készítése, megjelenítése, különféle riportok nyomtatása. A rendszer alapadatokat szolgáltat az Optiplan hálózatszámító programrendszer számára.
A GTR adatbázis forrásai az 5.800 db 1:500 méretarányú digitális nyilvántartási térképszelvények és a műszaki alapadatokat tartalmazó, korábban létrehozott dBase állományok voltak. A digitális adatbázis részletes, ISO 9001 szabványnak megfelelő adatbázis konvertálási technológia alapján, szintaktikai és szemantikai ellenőrzés és javítást követően a FRAMME rendszer kialakított adatmodelljébe került konvertálásra. A GTR adatbázisa a területi osztályok szerint szegmentált, mindazonáltal a lekérdező munkahelyek a teljes adatbázis egy időben való kezelésére alkalmasak.

Az alkalmazott alapszoftverek és technológia lehetővé teszik az integráció megteremtését a GTR és az SAP R/3 vállalatirányítási rendszer, valamint a fogyasztói nyilvántartás között.

Felhasználó
A Fővárosi Gázművek Zrt. Budapesten és 18, a fővároshoz közeli településen lát el gázszolgáltatói feladatokat.
A cég fő tulajdonosai Budapest Város Önkormányzata és az RWE Gas International B.V.

Referencia adatok

  • Kb. 70.000 fogyasztó
  • 5.200 km gázhálózat
  • IT alapok: Oracle, Intergraph FRAMME
  • Integráció: SAP R/3, fogyasztói nyilvántartás