Elindult a Hőtér részleges adattisztítása
2012. 5. 15.

A FŐTÁV üzleti stratégiájának kritikus eleme a hálózatok és a hő központok hosszú távú üzem- és ellátásbiztonságának fejlesztése. E stratégiai cél elengedhetetlen eleme a hatékony munkavégzés, a hibákra való gyors reakció. Ennek biztosítására tervezte meg a Geometria a Hőtérben a kiszakaszolás funkciót, mellyel a hálózaton végrehajtandó javításokhoz szükséges lezárások előre tervezhetők és a kiesések felbecsülhetők. A funkció azonban csak akkor működik elfogadható hibahatárok között, ha a hálózati adatbázis a mindenkori hálózat pontos leképezése. Ennek biztosítása nem könnyű feladat: végre kell hajtani az adatbázis egyszeri javítását és a nyilvántartási adatokat érintő folyamatok oly módon történő kialakítását, hogy az adatok folyamatosan tükrözzék a valós állapotokat. Ezt a célt szolgálja a Geometria által jelenleg is végzett részleges adattisztítás projekt, melynek a tervek szerint júniusban zárul le az első, automatikus javításokat tartalmazó fázisa. A második, kézi javítás fázisát a Főtáv és a Geometria munkatársai közösen fogják elvégezni. A harmadik fázisban kerülhet sor a „kiszakaszolás funkció” élesítésére és napi használatba vételére a Hőtérben.