ELMŰ-ÉMÁSZ – HESR

Hálózati Esemény-Statisztikai Rendszer

A tervezett és nem-tervezett hálózati eseményekről készült statisztikai elemzések igen fontos kiinduló adatai a hálózat-felújítások és karbantartások tervezésének. Ezen túlmenően a hálózati esemény- és sérülés-statisztikák alapján lehet kontrolálni a szolgáltatás minőségét, és annak változását az évek folyamán. Az áramszolgáltatás minőségét országos szinten a Magyar Energia Hivatal felügyeli, tehát a legfontosabb mutatókat számára is szolgáltatni kell. A mutatószámokra előírt értékek be nem tartását a MEH szankcionálja.

Felhasználó: Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.
Projekt időtartama:
2002
A megrendelő képviselője:
Bakonyi Péter, osztályvezető, Helényi Zsoltné, csoportvezető

A Hálózati Esemény Statisztikai Rendszer (HESR) alkalmas a nagyfeszültségű főelosztó-hálózaton, valamint a középfeszültségű elosztó-hálózaton bekövetkező valamennyi tervezett és nem-tervezett üzemi esemény (üzemzavar, tervezett és egyéb üzemi esemény) rögzítésére. Minden eseményhez tárolja a kiesés időtartamát, a kiesett villamosenergiát, az érintett fogyasztók számát, valamint a sérült, illetve károsodott készülékek és berendezések adatait.

A HESR rendszer a tárolt adatok alapján közvetlenül képes szolgáltatni a hálózat-üzemeltetés számára szükséges legkülönbözőbb statisztikai kimutatásokat, a Magyar Energia Hivatal által előírt mutatószámokat, továbbá speciális listákat, eseti elemzéseket. Ehhez a rendszer számos előre elkészített, könnyen paraméterezhető statisztikát tartalmaz, ill. hatékonyan támogatja a különböző, tetszőleges tartalmú adatbázis-lekérdezések összeállítását.

A HESR rendszer mind az ELMŰ, mind az ÉMÁSZ szolgáltatási területén üzemel, bevezetése a HIR hálózat-nyilvántartási (térinformatikai) rendszerekkel, valamint a MIRTUSZ ügyfélszolgálati és munkairányítási rendszerrel integrált módon történt. A hálózat-nyilvántartási rendszerek topológiai információi alapján könnyen és gyorsan adható meg az események, sérülések helye, a műszaki információk alapján pedig egyszerűen kiválaszthatók a sérült, illetve meghibásodott készülékek, berendezések. A középfeszültségű elosztó-hálózaton bejelentett üzemzavarok és szolgáltatás kieséssel járó tervezett események alapvető adatai a MIRTUSZ rendszerből közvetlenül, automatikusan kerülnek át a HESR rendszer adatbázisába, csökkentve ezzel az üzemirányítók adminisztrációs terheit.