WESTERGO

Sneek-i Gázművek hálózat-nyilvántartási rendszerének építése

A bevezetés célja:  a Westergo műszaki információs rendszerébe illeszkedő hálózat-nyilvántartási adatbázis létrehozása.
A Westergo 1998-ban nyílt tendert hirdetett gázhálózat nyilvántartási adatbázisának építésére, mely pályázatot a Geometria nyerte el.

Felhasználó: NV WESTERGO Netwerken (WESTERGO Gázművek, Sneek, Hollandia)
A projekt időtartama: 1999 – 2000.
A megrendelő képviselője: Jan Hogenkamp

 

A Westergo hálózata 1600 km szállító- illetve elosztó-vezetékből és 60.000 házi bekötésből áll. A vezetékeket különböző méretarányú és szelvényezésű nyilvántartási térképeken ábrázolják. A bekötések adatait a fogyasztó címe szerinti sémákon tartják nyilván.

Az adatbázist Smallworld GIS szoftverkörnyezetben a Westergo által biztosított alkalmazás segítségével építettük fel. A vezetékeket, szerelvényeket, házi bekötéseket az analóg szelvényeken, sémákon feltüntetett méretezés alapján a digitálisan rendelkezésre álló hollandiai alaptérkép háttérhez (GBKN) kell szerkeszteni. Az objektum-orientált Smallworld alkalmazással az objektumok alfanumerikus adatai a grafikussal egyidejűleg kerültek felvételre.

 

Az adatbázis a tervezett határidő előtt 2 hónappal, az előírt minőségi kritériumoknak megfelelően leszállításra került.