Adattisztítás FŐTÁV-nál
2012. 9. 24.

A 2012 márciusában elindított projekt célja a FŐTÁV-nál üzemelő HŐTÉR műszaki nyilvántartás adatainak tisztítása a kiszakaszolás funkció működőképességének biztosítása céljából. Ez a funkció támogatja, hogy már a távfűtő hálózaton zajló munka megkezdése előtt pontosan megbecsülhetővé váljon a csőhálózatban lévő vízmennyiség ürítési és feltöltési ideje, valamint a kiesések előrejelzését.
Az adattisztítási folyamat két lépcsőben zajlott: az automatikus eljárásokat a Geometria fejlesztette és tesztelte, valamint elkészítette a teljes folyamat műszaki tervét és lebonyolítási forgatókönyvét.  A fejlesztést követően a folyamat második részét, az adattisztítás kézzel végrehajtandó lépéseit a FŐTÁV és a Geometria munkatársai közösen végezték.
Az adattisztítás elvégzésével elkezdődnek a kiszakaszolás funkció tesztelési lépései, majd ezt követően még ebben az évben várható a kiszakaszolás funkció végleges üzembe helyezése.