FŐTÁV – HŐTÉR

Hőellátási Térinformatikai Rendszer

A bevezetés célja: a HŐTÉR a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (FŐTÁV) távhőellátó hálózatának térképalapú digitális műszaki nyilvántartási rendszere, amely a vállalati integrált információs rendszer részeként, az egységes informatikai modellhez illeszkedve került kialakításra. A rendszer feladata az egységes, térképalapú számítógépes hálózat-nyilvántartás megvalósítása, valamint – a vállalati szintű integráció révén – a műszaki, gazdasági és vezetői informatikai alrendszerek műszaki alapadatokkal való kiszolgálása.

Felhasználó: Budapesti Távhőszolgálatató Zrt.
A projekt időtartama:1994 –
A megrendelő képviselője: Czakó György, GIS témavezető

A HŐTÉR rendszerben az M=1:500 méretarányú közmű alaptérképek mellett elérhető a M=1:4000 áttekintő térképi nézete, amely az M=1:500 részletes nyilvántartásra épülve, lehetővé teszi a papíralapú áttekintő térképek kiváltását, ezáltal naprakészebb információval látva el a hálózat üzemeltetését végző munkatársakat.

 

A műszaki nyilvántartás adatait számos munkahelyen használják a FŐTÁV-ban, amely igényt a HŐTÉR Lite lekérdező munkaállomások szolgálnak ki. A HŐTÉR Lite lekérdező funkcionalitása megegyezik a HőTÉR-rel, egyszerű kezelhetőségük és alacsony fajlagos költségük következtében azonban lehetővé teszi a műszaki jellegű információk széles körben történő felhasználását a vállalaton belül, akár a nem műszaki területeken is (pl. ügyfélszolgálat).

Mobil HŐTÉR:

A HŐTÉR rendszer által szolgáltatott információk a terepi munka során is felhasználhatók. Ennek az igénynek a kielégítésére szolgál a Mobil HŐTÉR megoldás, amely révén a terepen dolgozó munkatársaknak rendelkezésére áll a terület teljes térképe és a hozzá kapcsolódó teljes HŐTÉR műszaki adatbázis. A Mobil HŐTÉR a térképi nyilvántartás közvetlen elérésén kívül – GPS készülék segítségével – támogatást nyújt a helymeghatározás és az aktuális pozíció rögzítésére, illetve lehetőséget ad a terepen észlelt eltérések rögzítésére.

A HŐTÉR rendszer alapvetően ORACLE alkalmazás, a hálózat-nyilvántartás grafikus reprezentációja Bentley MicroStation grafikus alapszoftver segítségével történik. A rendszer szabály alapú, kliens-szerver alkalmazás.

 

A műszaki nyilvántartás felhasználási területe túlmutat a műszaki objektumok naprakészen tartásán. Ezt az alábbi modulok jelzik:

  • A napi üzemeltetési tevékenységet és a hiba-statisztikákon keresztül a karbantartás tervezést támogatja az ISOPLUS vezetékek mérési helyeinek és mérési adatainak nyilvántartását kezelő modul, amely a meghibásodások gyors és pontos lokalizációja révén segíti a FŐTÁV munkáját.
  • Kulcs fontosságú feladatot tölt be a SZOLGV Szolgáltatás változást kezelő modul is, amelynek legfontosabb feladata a tavaszi és őszi időszakban az ügyfélszerződések és az ezekhez kapcsolódó hőfokos üzemviteli megállapodások mindennapos összevetése a várható napi középhőmérséklettel, majd ez alapján, a 241.000 fogyasztó közül aktuálisan kapcsolandók listájának összeállítása. A szerelők ezen listák alapján végzik el a kapcsolásokat, majd ugyanebben a programban történik a tényleges kapcsolások visszarögzítése is.
    A rendszer további funkciója az üzemzavarokból és tervezett leállásokból adódó szolgáltatás kiesés rögzítése is. Az elszámolási időszak végén a SZOLGV bemenő alapadatokat (szolgáltatott napok száma) biztosít a fogyasztási analízis és a számlázás számára.
  • Az NSANem Strukturált Adatok (NSA) kezelő modul a vezetékjogi engedélyek vezeték-szakaszokhoz való hozzárendelését és egyéb attribútumokkal való felruházását támogatja. Ezzel lehetővé válik egy vezetékszakasz vezetékjogi adatlapjának megtekintése, másrészt grafikusan kiválaszthatók az egy engedélyhez tartozó vezetékszakaszok. Emellett lehetőség nyílik a nem strukturált adatok (digitalizált dokumentumok, rajzok, stb.) bármely műszaki objektumhoz való hozzárendelésére, amelynek alapján az adatok gyorsan visszakereshetők.

A HŐTÉR rendszer szerves része a vállalati integrált rendszernek. Az integráció több alkalmazással megvalósult. Ezek a következők:

  • HŐTÉR rendszer és az SAP PM modul integrációja. Ennek révén kétoldalú kommunikációra van lehetőség. Egyrészt az SAP PM felhasználók, adott műszaki helyre tudnak ablakozni a HŐTÉR segítségével, másrészt a HŐTÉR-ben meg lehet nyitni a műszaki objektum SAP PM oldali adatlapját. Így a műszaki nyilvántartás objektumai közvetlenül felhasználhatók a beruházási-karbantartási tevékenység támogatásában. Emellett bizonyos objektumok (akna, vezeték, szerelvény) létrejötte, megszűnte vagy állapot-változása kapcsán, üzenet generálódik az SAP PM-ben az arra kijelölt felhasználók számára annak érdekében, hogy a másik rendszerben is hozzák létre a megfelelő objektumokat, ezzel biztosítva a HŐTÉR és az SAP PM adatbázisa konzisztenciáját.
  • SZOLGV – SAP PM interfész segítségével lehetőség van arra, hogy a SZOLGV-ben keletkező kapcsolandók listája alapján automatikusan jöjjenek létre rendelések az SAP PM-ben.
  • HŐTÉR és a hőfogadó állomásoktól a hővételezési helyekig terjedő hálózat vagyontárgyaiért felelős FŐTÁV Energetikai modul,HŐHÁLÓ integrációja keretében a SZOLGV modul üzemeléséhez szükséges információk érkeznek.
  • HŐTÉR rendszer hidraulikai adatok átadásával segíti a STACHŐalkalmazást, amely hidraulikai számításokat végez vezetékszakaszokon.

A HŐTÉR rendszer moduljait és integrációs kapcsolatait jól szemlélteti az alábbi ábra.

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a HŐTÉR rendszer alkalmazási területe FŐTÁV hálózat-nyilvántartásán messze túlmutatva, felöleli az egyedi távhőszolgáltatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatást a számlázás és az energia-gazdálkodás felé, támogatja a beruházási-karbantartási tevékenységet, segítséget nyújt az üzemeltetés során a hálózatbejárás és a kiszakaszolás munkálataiban, az üzemzavarok elhárításában, továbbá a rendszer segíti a távhőhálózat tervezését, valamint hidraulikus számítások elvégzését.