Brabant Water’s

Házi bekötés konverzió és elosztóvezeték-hálózat migráció

A bevezetés célja: a Brabant Water holland regionális vízmű megbízásából több egymást követő projekt során különböző input források adatait migráltuk a megbízó elosztóvezeték-hálózatot nyilvántartó GFIS rendszerébe.

Felhasználó: Brabant Water’s (Hertogenbosch, Hollandia)
A projekt időtartama: 2004-2006.
A megrendelő képviselője: Henk Geurts, projektvezető

A Brabant Water holland regionális vízmű megbízásából több egymást követő projekt során különböző input források adatait migráltuk a megbízó elosztóvezeték-hálózatot nyilvántartó GFIS rendszerébe.

Az elkészített termékek a Brabant Water GFIS platformú GIS rendszerébe illesztett adatbázisok. A migrált, konvertált adatok úgy formátumban, mint a specifikációs szabályoknak megfelelés tekintetében egységesek a központi adatbázis adataival. A Megbízó saját környezetében ellenőrizte és elfogadta ezeket.

A Geometria vállalta az egységes specifikáció elkészítését is, mely feladat során a Megbízóval közösen kidolgoztuk és dokumentáltuk mindazokat a specifikációs követelményeket, amelyek az adatbázis egységesítésének alapját képezik. Eszerint a specifikáció szerint dolgozik a Geometria, de ugyanezt alkalmazzák a Megbízó munkatársai is a párhuzamosan futó belső adatfeltöltési folyamatok során.

A migrációk során Bentley MicroStation – MS Access, Bentley MicroStation – Oracle valamint GE Smallworld formátumú adatbázisokból alakítottuk ki az egységes GFIS adatbázist. A migrációs feladat magában foglalta a konvertált adatok minőségének, integritásának ellenőrzését, a feltárt hibák javítását is. A feladat elvégzésére Bentley MicroStation – Oracle köztes formátumot és saját fejlesztésű automatikus, félautomatikus szoftvereszközöket használtunk. Alkalmaztunk továbbá manuális adatfeltöltési módszereket is, elsősorban az adatok javítására.

Brabant-fővezeték
 

A projektek részét képezte az érintett fővezeték hálózatokhoz tartozó házi bekötések szerkesztéses adatfeltöltése is, ezeket a megrendelő által biztosított egyedi sémák alapján konvertáltuk. A szerkesztés Bentley MicroStation – Oracle környezetben történt, a kész szerkesztett házi-bekötéseket, méretvonalakat az adatállomány ellenőrzése után konvertáltuk a megrendelő GFIS formátumba. Saját fejlesztésű szerkesztési, méretvonal-kezelési eljárásokat használtunk.

A projektek mintegy 3600 km fővezeték hálózat és kb. 450 000 csatlakozó adatainak migrációját, adatfeltöltését foglalja magában.

Brabant-házibekötés
 

A projekt sikerében fontos szerepe volt többek közt a Megbízóval kialakított megfelelő műszaki kommunikációnak. A specifikációs szabályok rögzítése és a konverziós eredmények tesztelése során a szükséges gyakorisággal folytatott műszaki kommunikáció (személyes megbeszélések, telefonos és e-mailen keresztüli kommunikáció formájában), a megfelelő kommunikációs csatornák kialakítása (mindkét fél részéről a különböző kérdéskörök gazdáinak kijelölése), a megbeszéltek pontos dokumentálása biztosították a gördülékeny együttműködést.