NV Waterleiding Maatschappij Limburg – WML

Limburgi Vízművek vízhálózat-nyilvántartási adatbázisának építése

A bevezetés célja:  a WML műszaki informatikai rendszerében implementált hálózat-nyilvántartási adatbázis létrehozása.
Az adatbázis-építési projekt a Hollandiában a kilencvenes évek közepén megkezdett műszaki informatikai fejlesztések sorába illeszkedik. A holland közművállalatok nyílt tenderek keretében, adatkonverziós mérnöki irodák versenyeztetésével oldják meg informatikai rendszereik nyilvántartási adatokkal való feltöltését.

Felhasználó: NV Waterleiding Maatschappij Limburg – WML (Limburgi Vízművek, Hollandia)
A projekt időtartama: 1998 – 2001.
A megrendelő képviselője: Jacques Zeguers

 

A Limburg tartomány 350.000 fogyasztójának ivóvíz ellátásáért felelős maastrichti székhelyű közművállalat, az NV Waterleiding Maatschappij Limburg 1997. végén írta ki pályázatát az általa üzemeltett 5.800-7.000 km hosszúságú elosztó-hálózat adatbázis-építési munkáinak kivitelezésére. A Geometria sikere a hazai közmű informatika történetében az első alkalom, hogy magyar cég fővállalkozóként vesz részt egy ilyen jellegű és méretű nyugat-európai projektben. A munka elnyerésében fontos szerepet játszott a Geometria hollandiai leányvállalatának jelenléte, valamint az, hogy az adatkonverziós tevékenységet az ISO 9001-es szabványra alapozott minőségbiztosítási rendszer fogja keretbe. A projekt koordinációját és az előírt holland nyelvű kommunikációt segíti a kitűnő közmű informatikai referenciákkal rendelkező CMG Telecommunications and Utilities BV alvállalkozóként való alkalmazása.

A feladatot az USA-ban és Európában igen népszerű, a Geometriában a közelmúltban bevezetett Smallworld GIS szoftverkörnyezetben kell végrehajtani. A szigorú minőségi követelmények szerint végzendő adatbázis-építést a Megbízó által erre a célra kifejlesztett adatfeltöltő és ellenőrző applikáció támogatja. Az adatbázis 15 objektum-típusba sorolt elemeit az analóg nyilvántartás különböző léptékű és szelvényezésű térképein ábrázolták. Az elosztó-vezetékeket és a szerelvényeket az 1:500-as méretaránynak megfelelő pontosságú digitális topográfiai háttér (GBKN) elemeihez kell a térképeken feltüntetett méretvonalak alapján felszerkeszteni.