Közművezeték adó számítás
2013. 3. 11.

Az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. megbízása alapján az EÉGIS rendszer adatbázisából és a vezetékjogi bejegyzésekkel kapcsolatos geodéziai felméréseiből kiindulva meghatároztuk a két megrendelő cég által üzemeltetett elosztó hálózat nyomvonal adatbázisát, meghatároztuk az egyes nyomvonalszakaszok hosszát, valamint az összesített teljes nyomvonalhosszat. A feladatot a 2012. évi CLXVIII. törvény előírásoknak, valamint a megrendelők által adott műszaki követelményeknek megfelelően végeztük. A nyomvonalhosszak adatbázisa így alapul szolgálhat a közművezeték adó bevallás elkészítéséhez.