Mobil EEGIS alkalmazás
2013. 6. 18.

Az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. megbízása alapján elkészítettük a terepi munkavégzés támogatására szolgáló Mobil EÉGIS alkalmazást, valamint a kibővítettük a Mobil Mirtusz alkalmazást egy térképi modullal.

A mobil alkalmazások elsődleges céljának a terepen történő adatszolgáltatást és a munkavégzés megkönnyítését tekintettük. A funkciók megvalósítása során mindvégig a mobil gépes használatot tartottuk szem előtt. Ennek megfelelően alakítottuk ki a felhasználói felületet és optimalizáltuk ujjal való használatra is. A szakági térkép állományok megjelenítésén túlmenően különböző alaptérképi állományok is megjeleníthetők és a Google térkép integrálásával segítjük a terepen a dolgozók tájékozódását. A terepen történő helyváltoztatást folyamatosan nyomon követjük a GPS kapcsolaton keresztül, a dolgozó pillanatnyi helyzete a térképen megjelenik és terepen történő mozgás a térképen is ellenőrizhető. Az alkalmazások funkcionalitása magába foglalja az egyes szakági objektumok alfanumerikus adatinak megjelenítését, postai címre és szakági objektumokra keresést. A munkavégzés során az alkalmazások amennyiben mód van rá folyamatos online kapcsolatban állnak a központtal, így a dolgozók a helyszínen pontosíthatják a térképi és az alfanumerikus állományokat.