Megoldások: Közműhálózatok vagyongazdálkodása

A közmű vállalatok üzleti stratégiája hosszú távú szemléletet hordoz: befektetések megtérülését hosszabb távon, alacsony kockázat mellett várják el. A vállalatvezetés feladata, hogy a tulajdonosok által megfogalmazott stratégiai üzleti célokat egy meghatározott üzleti stratégia mentén, az adott környezetben, a vagyonnal kapcsolatos megfelelő döntéseivel elérje. A nyereséges üzletmenet biztosításának egyik módja a hálózati vagyongazdálkodás hatékonyság emelésében rejlik. A hálózati vagyongazdálkodás feladata, hogy vállalati szinten optimalizálja a hálózatok pénzügyi és műszaki teljesítményét.
A vagyongazdálkodással kapcsolatos legjobb gyakorlatot a BSI PAS 55 jelzésű ajánlás határozza meg, mely az IAM (The Asset Management Institute) és a BSI (British Standard Institution) együttműködésével került megfogalmazásra. Cégünk az IAM tagjaként, mint véleményező közreműködött az ajánlás kidolgozásában.
A hálózati vagyongazdálkodási stratégia legfontosabb jellemzői az alábbiak:

  • Hosszú távú szemlélet, az eszközök magas élettartamából, a hálózati befektetések viszonylagosan alacsony hozamkulcsából következően;
  • Ráfordítás-érzékenység: a felmerülő üzemeltetési és beruházási költségeket együttesen, a hálózati létesítmények teljes életciklus-időszakára optimalizálja;
  • Kockázatalapú: a hálózatelemek műszaki teljesítményét nem pusztán a megbízhatóságán, a rendelkezésre-állási óraszámán keresztül értékeli, hanem a hálózati topológiában betöltött szerepét, fontosságát is figyelembe veszi;
  • Teljesítmény-vezérelt: a hálózati beavatkozásokat a hálózatelemek elvárt és valóságos műszaki teljesítménye közötti eltérés alapján tervezi meg, a beavatkozások elmaradása vagy végrehajtása számszerűsíthető következményeinek összehasonlításával;
  • Adaptív, vagyis folyamatos aktualizálást és pontosítást igényel, az időközben elvégzett hálózati beavatkozások eredményének értékelése, az új technológiák megjelenése, az üzleti stratégiák változásai következtében.

A vagyongazdálkodás megfelelő működéséhez alapvető fontosságú az eszközökre, az eszközökhöz kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó információk kezelése. Az információk kezelése a vállalati információ menedzsment rendszerének kialakításával oldható meg. A vagyongazdálkodás működéséhez szükséges információk körének megállapítása, az információkezelés módjának, a szükséges minőség biztosításának feladata a vagyongazdálkodás üzleti területén működő adatgazdák feladatköréhez tartozik. Ezek tevékenysége magában foglalja a vagyongazdálkodás szempontjából fontos törzsadat-állomány, valamint az adatvagyon kezelhetőségét biztosító metaadat-állományok kezelését felügyeletét.
A vállalati információmenedzsment rendszere az integrált vállalati informatikai környezet szolgáltatásait használja. Az informatikai környezetet meghatározó vállalati architektúra alkalmazási rendszerek, alaprendszerek, valamint az integráció megvalósítási eszközéül szolgáló üzenetalapú integrációs rendszer működését határozza meg.
A vagyongazdálkodási rendszer, valamint az informatikai környezet kialakítását kipróbált módszertani, illetve de facto szabvány szerinti alapokon végezzük. Ilyen szabvány/ajánlás a BSI PAS 55 vagyongazdálkodási ajánlása, illetve a vállalati architektúrával kapcsolatban az Open Group konzorcium  által kidolgozott TOGAF módszertan, az alkalmazási rendszerek integrációjával, adatmodellekkel kapcsolatban az IEC (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) kidolgozott, közös információ modellt (IEC CIM) leíró szabványok.