“A” kategóriás, kiemelkedő szállítói minősítés az EDF DÉMÁSZ-tól
2013. 11. 13.

Az EDF DÉMÁSZ Zrt. Logisztikai Szolgáltató Központ Beszerzési osztálya 2003. évtől évente, rendszeresen vizsgálja szállítói teljesítését. A szabályzás szerint azok a szállítók kerülnek minősítésre a vizsgált évben, amelyek a folyamatos villamos energia szolgáltatás biztosítására direkten vagy indirekten jelentős hatással vannak, valamint azok, akiknek az EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai felé az értékesítési volumenük jelentős. A szállítói minősítés eredménye alapján 2012-ben a Geometriát az „A” – Kiemelkedő kategóriás minősítésű szállító – kategóriába sorolták. Az EDF DÉMÁSZ célja, hogy a minősítéssel segítse beszállítói teljesítésének folyamatos, jó szinten tartását. A 2012. évi szállítói minősítés során az EDF DÉMÁSZ vizsgálta a Geometria mennyiségi és határidőre történő teljesítését, valamint cégünk által nyújtott szolgáltatás és munkakapcsolat minőségét.