ASTRA BI – Üzleti elemzéseket támogató új szolgáltatás az ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcsoportnál
2014. 3. 17.

A közmű vállalatok informatikai környezetében a műszaki, gazdasági, munkairányítási, projektirányítási megoldások adatbázisai immár évtizedekre visszamenően tartalmaznak történeti adatokat. A visszamenőlegesen tárolt és folyamatosan keletkező adatok már elégséges távlatot adnak arra, hogy az adott vállalat műszaki, gazdasági folyamatait analitikai és statisztikai módszerekkel vizsgálni lehessen. A magas szintű, áttekintő elemzések rávilágíthatnak a vállalat tevékenységének olyan rejtett összefüggéseire is, amelyek a nagyméretű és heterogén szerkezetű adatbázisok szintjén nem megfigyelhetőek. Az így felismert trendek, fejlődési pályák, hatékonysági mutatók alakulása egyaránt értékes információ a felső vezetés, az üzleti stratégiák tervezői, vagy akár az operatív végrehajtók számára.

Felismerve az üzleti elemzésekben rejlő ezen lehetőségeket az ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcsoport egy új vállalati szintű szolgáltatás, az ASTRA BI – üzleti elemzéseket támogató  szolgáltatás bevezetése mellett döntött, amelynek megvalósítását a Geometria végezte. A feladat magába foglalta az operatív adatokat szolgáltató rendszerek felmérését (ezek között több a Geometria által készített és támogatott alkalmazás is van, mint pl. mobil munkairányítás (Mirtusz), állapotfelmérés (Halász), hálózatnyilvántartás (EEGIS)), az elemzéseket kiszolgáló ASTRA BI adattárház tervezését és feltöltését, valamint az ASTRA BI kimutatások, elemzések elkészítését és publikálását.

 Az ASTRA BI rendszer elsősorban a műszaki területek üzleti elemzésére terjed ki, mint például

  • a munkairányítás és terepi munkavégzés hatékonysági és kapacitás kihasználtsági mutatóinak elemzése
  • a hálózati hibákra, üzemzavarokra vonatkozó hatósági kimutatások készítése,
  • az elektromos elosztóhálózat garantált szolgáltatásainak betartását elemző riportok készítésére,
  • a hálózati eszközök leltár, életút és állapot adatainak elemzésére
  • az elektromos elosztóhálózatot érintő változás vezetési folyamatok monitorozására

Az elkészült környezet, mint keretrendszer alkalmas további elemzési területek bevonására is, mint például

  • Karbantartás, üzemtartás, fenntartástervezés elemzése
  • Vezetői szintű kulcsmutatókat szolgáltató jelentések készítése
  • Hálózattervezési, hálózatfejlesztési, beruházási döntéseket előkészítő felmérések készítése

Az Astra BI felületen az elemzések interaktív irányítópultok (dashboard) és letölthető, nyomtatható riportok formájában is rendelkezésre áll. A területi elhelyezkedéshez, szervezeti egységhez köthető adatok térképes megjelenítésben is vizsgálhatóak. Az ASTRA BI felületen megjelenő adatok értelmezését a nézegető felhasználó számára az AstraPédia dokumentációs felület segíti, amely részletesen ismerteti az adatok származási helyét, érvényességét és a kimutatások készítéséhez használt transzformációs eljárásokat.

Az ASTRA BI rendszer adatai 10 db operatív forrás rendszerből  származnak. A napi rendszerességgel frissített  ASTRA BI adattárház kb. 180 db egyedet tartalmaz, amelyre 20 logikai prezentációs modell épül. Az ASTRA BI felületén 10 témakörben kb. 70 db irányítópult (dashboard), kimutatás és riport érhető el a 6 különböző érdeklődési és jogosultsági körbe sorolt vállalati felhasználók számára. Az adattárház építésére az Oracle Warehouse Builder eszközt, az üzleti elemzések implementálására az Oracle BI Enterprise Edition eszközt használtuk fel.