DÉMÁSZ – ÁRTEMISZ OMS

Hiba- és üzemzavar-elhárítást támogató rendszer

A bevezetés célja: A DÉMÁSZ a 22, területileg elkülönülő üzemvezetőségen működő munkairányítási tevékenységét 8 üzemmérnökségbe vonta össze. A megváltozott szervezeti és működési struktúra új, hatékony támogatást követelt meg a kisfeszültségű hibacímek kezelése, valamint a hiba- és üzemzavar-elhárítási tevékenységek területén. Az új rendszert a már meglévő ügyfélszolgálati és hálózatirányítási rendszerekkel szoros integrációban kellett megvalósítani, biztosítva a call center és a munkairányítási központok közötti gyors és szabályozott kommunikációt, valamint az egész rendszer központi ellenőrzését.

Felhasználó: Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyrt.
A projekt időtartama: 2006-2007
A megrendelő képviselője: Benke Gábor, projektvezető

A fenti feladat megoldására a GEOMETRIA az ÁRTEMISZ OMS rendszert ajánlotta, amely ajánlatot a DÉMÁSZ 2006. október 27-én elfogadta.

Az ÁRTEMISZ OMS rendszer ügyfélszolgálati modulja az SAP IS-U CIC modulba integrálva lehetővé teszi a call centerben a fogyasztói hibabejelentések felvételét, és az ÁRTEMISZ ÜTR központi hálózatirányítást támogató rendszerrel integrálva,
tájékoztatást tud nyújtani a call center, és ezen keresztül az ügyfelek számára az ismert üzemzavarokről, a tervezett feszülts.g-mentesítésekről és a szolgáltatás visszaállításának várható időpontjáról. Az ÁRTEMISZ OMS munkaidőben biztosítja a felvett hibabejelentések érintett munkairányítási központba történő továbbítását, munkaidőn túl pedig lehetővé teszi a területileg illetékes szerelő részére történő közvetlen hibacím kiadást. A rendszer kezeli a kisfeszülts.gű hibacímek, üzemzavarok (üzemi események) elhárítására indított munkalapokat, a rendelkezésre álló erőforrásokat (szerelőket, szerelő -kocsikat), valamint ezek kapcsolatait.

Az ÁRTEMISZ OMS rendszer vállalati szinten egységes, üzenetalap. integrációs buszon keresztül működik együtt a külső informatikai rendszerekkel. A rendszertervezés 2006. novemberében kezdődött meg, a rendszer éles indulására pedig 2007. május 3-án került sor. Jelenleg mintegy 40-50 egyidejű felhasználót támogat a rendszer napi feladataik végrehajtásában. Jelenleg folyik a MIRTUSZ komplex munkairányító rendszer tervezése, amely a hiba- és üzemzavar-elhárítási tevékenységeken k.vül a tervezett hálózati munkákat is támogatja.

FELHASZNÁLÓ
Délmagyarországi Áramszolgáltató Zrt. A DÉMÁSZ, az EDF vállalatcsoport tagja, mintegy 755 ezer egyetemes szolgáltatás alá tartozó és szabadpiaci ügyfelet lát el elektromos árammal, Magyarország mintegy ötödén rendelkezik kizárólagos áramszolgáltatói joggal. 2005-ben hatodik alkalommal nyerte el az ügyfelei és a villamos energia iparág elismerését, az Energiafogyasztók Díját.