FŐVÁROSI VÍZMŰVEK – MIR UPGRADE
A Fővárosi Vízművek Zrt. műszaki információs rendszerének rekonstrukciója
A bevezetés célja: a megújítás alapvető célja, hogy támogassa az Fővárosi Vízművek Zrt. megváltozott üzleti tevékenységeinek folyamatait, amihez korszerű GIS és informatikai technológiákat alkalmazzon.

FŐVÁROSI VÍZMŰVEK – MIRTUSZ
Műszaki Ügyfélszolgálati és Munkairányító Rendszer
A bevezetés célja: a MIRTUSZ moduláris felépítésű rendszer, amely rugalmasan alakítható a különböző közműszolgáltatók eltérő igényeihez. Az alábbi modulok szervesen integrálhatók a vállalat informatikai környezetébe, így a rendszer szorosan együttműködhet a vállalatirányítási (SAP), hálózat-nyilvántartási (GIS), gépjárműkövető, valamint üzemirányítási (SCADA) rendszerekkel. Célja a hálózati munkavégzés és munkairányítás, valamint a hiba– és üzemzavar elhárítás hatékonyságának javítása, ezen belül.

BRABANT WATER’S
Házi bekötés konverzió és elosztóvezeték-hálózat migráció
A bevezetés célja: a Brabant Water holland regionális vízmű megbízásából több egymást követő projekt során különböző input források adatait migráltuk a megbízó elosztóvezeték-hálózatot nyilvántartó GFIS rendszerébe.

NV WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG – WML
Limburgi Vízművek vízhálózat-nyilvántartási adatbázisának építése
A bevezetés célja:  a WML műszaki informatikai rendszerében implementált hálózat-nyilvántartási adatbázis létrehozása. Az adatbázis-építési projekt a Hollandiában a kilencvenes évek közepén megkezdett műszaki informatikai fejlesztések sorába illeszkedik. A holland közművállalatok nyílt tenderek keretében, adatkonverziós mérnöki irodák versenyeztetésével oldják meg informatikai rendszereik nyilvántartási adatokkal való feltöltését.