ELMŰ-ÉMÁSZ MWFM MIRTUSZ 3.0

Mobil-alkalmazás és automata-ütemező

A bevezetés célja: a diszpécseri munka hatékonyságának javítása, a szerelői munkaidő jobb kihasználsa, a gépjármű költségek csökkentése, a szerelői munka minőségének és biztonságának javítása.

ELMŰ-ÉMÁSZ-DÉMÁSZ – MIRTUSZ

Moduláris felépítésű rendszer

A MIRTUSZ moduláris felépítésű rendszer, amely rugalmasan alakítható a különböző közműszolgáltatók eltérő igényeihez. Az alábbi modulok szervesen integrálhatók a vállalat informatikai környezetébe, így a rendszer szorosan együttműködhet a vállalatirányítási (SAP), hálózat-nyilvántartási (GIS), gépjárműkövető, valamint üzemirányítási (SCADA) rendszerekkel.

NKM

NKM – KISFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZAT ADATBÁZIS ÉPÍTÉS

KIF-X adatkonverzió

A bevezetés célja: a NKM ARTEMISZ műszaki nyilvántartás kisfeszültségű szeg-mensének kezdeti adatbázis építése, feltöltése a teljes szolgáltatási területet érintő GIS objektumokkal.

NKM – BERTA

Beruházás Támogató Alkalmazás

A bevezetés célja: a NKM összes fejlesztési és beruházási feladatát egységesen, transzparens módon kezelő projekt portfólió rendszer kialakítása, az átfutási idők és a költségek csökkentése érdekében.

NKM ÁRTEMISZ OMS

A bevezetés célja: A NKM a 22, területileg elkülönülő üzemvezetőségen működő munkairányítási tevékenységét 8 üzemmérnökségbe vonta össze. A megváltozott szervezeti és működési struktúra új, hatékony támogatást követelt meg a kisfeszültségű hibacímek kezelése, valamint a hiba- és üzemzavar-elhárítási tevékenységek területén.

NKM – ÁRTEMISZ VIP

Vezetői Információs Portál

A bevezetés célja:  egy olyan vezetői felület létrehozása, amely könnyen áttekinthető, real-time ellátási információkat szolgáltat a vállalat teljes szolgáltatási területéről.

NKM – ÁRTEMISZ ÜTR

Üzemirányítást Támogató Rendszer

A bevezetés célja:  a NKM központosított üzemirányítását támogató komplex, integrált informatikai rendszer bevezetése, illetve a  változó piaci kihívások miatti hatékonyság növelés.

NKM – ÁRTEMISZ KÖF

Adatkonverzió

A bevezetés célja: a NKM 2002 folyamán döntést hozott egy komplex műszaki informatikai rendszer kialakításáról, amelyet több lépcsőben tervezett bevezetni. Első lépcsőként a középfeszültségű hálózat nyilvántartását lehetővé tevő ÁRTEMISZ KÖF rendszer tervezése és megvalósítása kezdődött meg.

NKM – ÁRTEMISZ

Áramszolgáltatói Tervező, Elosztó, Műszaki Irányító Szisztéma 

A bevezetés célja: a NKM Áramszolgáltató Zrt. központjában, főmérnökségein, üzemmérnökségein, illetve üzemvezetőségein működő, vállalati szinten egységes, szabályalapú, hálózat-nyilvántartást megvalósító műszaki információs rendszer kialakítása, amely támogatja az elosztóhálózat üzemeltetéséhez, karbantartásához és bővítéséhez kapcsolódó üzleti folyamatokat.

NKM – HEGYES

Hálózati Esemény Gyűjtő és Értékelő Statisztikai Rendszer

A bevezetés célja: a korszerű Hálózati Esemény Gyűjtő és Értékelő Statisztikai Rendszer (HEGYES) alkalmas a középfeszültségű elosztó-hálózaton bekövetkező valamennyi tervezett és nem-tervezett üzemi esemény rögzítésére. Minden eseményhez tárolja a kiesés időtartamát, a kiesett villamosenergiát, az érintett fogyasztók számát, valamint a sérült illetve károsodott készülékek és berendezések adatait.

ELMŰ

ELMŰ – ÉMÁSZ EÉGIS

Elmű és Émász GIS rendszere

A bevezetés célja:  az EÉGIS célja az ELMŰ és az ÉMÁSZ vállalatok korábbi KIR, KÖFIR és NAFIR rendszereinek egységesítése, a vállalati integráció biztosítása, az elavult IT technológiák felváltása új, korszerű megoldások alkalmazásával, egységes (CIM) alapú adatmodell bevezetése, valamit teljes körű adat-ellenőrzés és javítás az adatmigráció során.

ELMŰ-ÉMÁSZ – HALÁSZ

Hálózati Állapotfelmérést Támogató rendszer

A bevezetés célja: az ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcsoport 2010-ben projektet indított a NAF, KÖF és KIF elektromos hálózat állapotfelmérési folyamatainak megújítására és informatikai eszközökkel történő támogatására.

ELMŰ-ÉMÁSZ – HESR

Hálózati Esemény-Statisztikai Rendszer

A tervezett és nem-tervezett hálózati eseményekről készült statisztikai elemzések igen fontos kiinduló adatai a hálózat-felújítások és karbantartások tervezésének. Ezen túlmenően a hálózati esemény- és sérülés-statisztikák alapján lehet kontrolálni a szolgáltatás minőségét, és annak változását az évek folyamán. Az áramszolgáltatás minőségét országos szinten a Magyar Energia Hivatal felügyeli, tehát a legfontosabb mutatókat számára is szolgáltatni kell. A mutatószámokra előírt értékek be nem tartását a MEH szankcionálja.

E.ON

E.ON – INIS NKP VÁLTOZÁSVEZETÉS

Egyedi fejlesztésű szoftverek az alaptérképi változásvezetés támogatásához

A bevezetés célja:  az NKP alaptérképi elemek adatmigrációját követően szükségessé vált azok karbantartása és a technológiai folyamat szoftveres támogatása.

E.ON – INIS KÖF 2.ÜTEM

Hálózat pontosítást, kiegészítő adatszolgáltatást betöltő alkalmazások

A bevezetés célja: a GETIS-ből migrálással INIS-be átkerült, középfeszültségű hálózati adatok kiegészítését, pontosítását támogató egyedi fejlesztésű szoftverek előállítása.

E.ON – NEPLAN

Neplan interfész (E.ON)

A bevezetés célja: az EON rendszere, hálózatszámítása, a korábbinál gyorsabb, valós hálózati adatokon alapuljon.

E.ON – VEZETÉKJOG

E.ON Vezetékjogi folyamatok támogatása

A bevezetés célja: a földhivatali bejegyzési folyamat támogatása, nyomon követése.  A folyamatban résztvevő alvállakozók és hivatalok eltérő formátumú adatokat, engedélyeket továbbítanak, ezért vált szükségessé egy olyan rendszer létrehozása, mely az engedélyezéi folyamatnak megfelelő, feladategységhez kapcsolódóan képes tárolni a dokumentumokat pl. helyrajzi adatokat, hatósági információk, érintett vezeték hosszát stb.

KMOP

KMOP – EKÖZMŰ

Egységes Digitális Közmű-adatszolgáltató Rendszer (PILOT)

A bevezetés célja: egységes adatminőséget biztosítani a rendszer felhasználói számára, költségcsökkentés az építtető cégek és a közművállalatok számára egyaránt, költség és időmegtakarítás a szolgáltatónak, ügyfélnek, üzemeltetőnek egyaránt.

MAVIR

MAVIR – WAM

Átviteli hálózat eszköz-nyilvántartó és munkairányítási rendszere.

A bevezetés célja:  a WAM rendszer kialakításának célja az átviteli hálózat élettartam költségeinek csökkentése oly módon, hogy a hálózat elvárt rendelkezésre állása a megfelelő szinten maradjon.

MVM – MAHALIA 2

MAHALIA Validáló WEB

A bevezetés célja: A MAHALIA2 a távközlési hálózat műszaki adatainak portál alapú elérését biztosítja. Ezen túlmenően lehetővé teszi az adatok megbízhatóságával kapcsolatos ellenőrzési információk rögzítését.

MAVIR – MAHALIA

MAVIR-Villamos Alaphálózati és Távközlési Informatikai Rendszer

A bevezetés célja: a Mahalia rendszer feladata, hogy a Magyar Villamosenergia Rendszer átviteli valamint távközlési hálózatának átfogó műszaki nyilvántartó rendszereként bekapcsolódjon az MVM azon üzleti folyamataiba, amelyeknél pontos, naprakész műszaki információ szükséges. A Mahalia rendszer a műszaki információkat az alap- és távközlési hálózat térbeli elhelyezkedésével együtt, térképi ábrázolással kiegészítve bocsátja a munkafolyamatok rendelkezésére.

STEDIN

STEDIN UTRECHT ELEKTRA

Kisfeszültségű elektromos hálózat feldolgozása – Utrecht Elektra

A bevezetés célja: a kisfeszültségű elektromos hálózat elosztókábelek fektetési évének regisztrálása, adatbővítése.