[raw]
NAVTEQ – BUDAPEST
Helyszíni Bejárás
A bevezetés célja: A projekt feladata Budapest alsórendű úthálózatának a bejárása volt autóval. A bejárás során a feladat a bejárt útvonal GPS track-jének, az érintett úthálózat közlekedési szabályainak, valamint a navigáláshoz szükséges egyéb attribútumoknak a rögzítése volt. Ez kiterjedt a már rendszerben lévő és az újonnan épült útszakaszokra is.

NAVTEQ – MAGYARORSZÁG
 Helyszíni Bejárás
A bevezetés célja: A projekt feladata Magyarország főúthálózatának a bejárása volt autóval. A bejárás során a feladat a bejárt útvonal GPS trackjének, valamint az érintett úthálózat közlekedési szabályainak rögzítése volt. Ez kiterjedt a már rendszerben lévő és az újonnan épült útszakaszokra is.

NAVTEQ – ITA
Navteq olasz autónavigációs rendszer felújítása
A bevezetés célja: A Navteq megbízásából a Geometria Kft. 20 olasz provincia területét (48.000 km2) lefedő autónavigációs adatbázis felújítását hajtotta végre. A gyors és jó minőségben elvégzett munka annak volt köszönhető, hogy a Geometria többéves tapasztalattal és megbízható, hatékony technológiával rendelkezik az autónavigációs adatbázisok előállítása és felújítása területén.

NAVTEQ – USA
Navteq Megamap
A bevezetés célja: A projekt keretében az USA 25 állama területét behálózó 3 millió kilométernyi településközi úthálózat feldolgozását valósítottuk meg. Az utak igen változatos földrajzi környezetben és sűrűségben helyezkedtek el.

HATÁRŐRSÉG – HTTR
 Határőrizeti Tevékenységet Támogató Rendszer
A bevezetés célja: Az Európai Uniós csatlakozás miatt az ún. schengeni határőrizeti rendszerhez (közös külső határok védelme) való kapcsolódásból eredő elvárások és kihívások, valamint a térinformatika területén az utóbbi években bekövetkezett technológiai fejlődés (GPS, GPRS, távérzékelés, stb.) vezettek oda, hogy napirendre került a határőrizet korszerűsítése a BM Határőrségnél.

KSH – ÜST
Ültetvény Statisztikai Térinformatika
A bevezetés célja: A több mint 20 éve bekövetkezett rendszerváltozás nagy kihívást jelentett a KSH számára is, amelynek legjelentősebb elemei a következőkben foglalhatók össze: a hazai felhasználók igényeinek növekedése, a felhasználókkal való kapcsolat megváltozása, információk iránti egyre növekvő igény és az ennek megfelelő intézményi terhek növekedése, módszertan fejlesztése, különös tekintettel az új adat-gyűjtemények alkalmazhatóságának vizsgálatára, a nemzetközi módszertani szabványok átvételére.

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM – TAKAROS
Térképen Alapuló Kataszteri Rendszer Országos Számítógépesítés
A bevezetés célja: A magántulajdonra épülő piacgazdaság megbízható működésének egyik alappillére az ingatlanok közhiteles és korszerű nyilvántartásának megvalósítása. Ennek hiánya kihat a beruházások hatékonyságára, az ingatlan- és földpiac kialakulására és működésére, továbbá megakadályozhatja, hogy az ingatlanok a jelzálog hitelfedezeteként szolgáljanak.

[/raw]