ELMŰ-ÉMÁSZ mWFM MIRTUSZ 3.0

Mobil-alkalmazás és automata-ütemező

A bevezetés célja: A diszpécseri munka hatékonyságának javítása, a szerelői munkaidő jobb kihasználsa, a gépjármű költségek csökkentése, a szerelői munka minőségének és biztonságának javítása.

Megoldás
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport 2002-ben vezette be a MIRTUSZ Műszaki Ügyfélszolgálati és Munkairányítási rendszert, amely mára a Társaságcsoport alapvető eszközévé vált a hatékony hálózati munkavégzésben és elszámolásban, a hiba- és üzemzavar-elhárításban, a szerelői erőforrás gazdálkodásban.
A Társaságcsoport 2011-ben döntést hozott a MIRTUSZ rendszer bővítéséről, az elektronikus munkalap-kezelést és az erőforrás-elosztás optimalizálást biztosító MIRTUSZ mobil-alkalmazás, illetve automata-ütemező bevezetéséről.

A múlt
Az ELMŰ-ÉMÁSZ MIRTUSZ munkairányítási rendszerben a diszpécserek kézzel rendelték össze a szerelői erőforrásokat és a tervezett munkákat. A szerelők heti eligazításon, egy hétre előre, papíron kapták meg a tervezett munkákat. A diszpécserek a nem tervezett hiba és üzemzavari feladatokat telefonon egyeztetve adták ki a szerelők részére. A szerelők a helyszínen, űrlapokon rögzítették a munkavégzés adatait, és telefonon jelentették vissza a diszpécsereknek.

A jelen
A szerelők a terepi mobil eszközre fejlesztett MIRTUSZ mobil- alkalmazással bejelentkeznek a műszakjaikba. Az első feladatot a rendszertől automatikusan megkapják. Amennyiben képe-sek az adott munkát elvégezni (a szükséges anyagok, eszközök, képesítések rendelkezésre állnak), elfogadják azt. A munka befejezése a terepi eszközön a munkavégzés adatainak rögzítésével és munka lezárásával történik. A szerelők ezután kapják meg a rendszertől a követ-kező feladatukat.

Az elvégzett munkák, és az időközben szükségessé vált üzemzavar-elhárítási feladatok figyelembe vételével, a rendszer mindig újra tervezi a munkakiadást. A rendszer a feladatokhoz mindig az adott pillanatban legkisebb költséggel járó erőforrásokat rendeli.

Terepi eszköz

A munkafeladatok végrehajtásához minden szerelőpár kap egy, a terepi munkavégzésre kialakított számítógépet, amely egy ipari kialakítású, érintőképernyős készülék. A szerelők ezen keresztül kapják a feladataikat, itt könyvelik le a munkavégzést, az eszközön megtekinthetik a munkájukhoz szükséges szabályzatokat, technológiai utasításokat, műszaki leírásokat, oktatóanyagokat.
Az adminisztráció korszerűsítése keretében a legtöbb papír alapú nyomtatványt elektronikus nyomtatvánnyá alakítjuk, amelyet a szerelők a terepi eszközön tölthetnek ki. Ilyen nyomtatvány például az állapotfelmérési adatok rögzítésére szolgáló jegyzőkönyvek és űrlapok.

Automata ütemező

A MIRTUSZ központi rendszer automata-ütemezővel („automata-diszpécserrel”) bővül, amely előre meghatározott vállalati prioritások alapján, a költségek minimalizálásával rendeli a munkákhoz a szerelői erőforrásokat. Segítségével optimalizálható a feladatok kiadása és leegyszerűsödik a diszpécserek munkája. A diszpécsereknek csak felügyelniük kell a munkakiadás folyamatát, amelybe csak kivételes esetekben kell manuálisan beavatkozniuk.

Eredmények
A MIRTUSZ mobilalkalmazás és automata-ütemező bevezetésével teljes körűen automatizálttá váltak a hálózati tervezett és nem tervezett munkafolyamatok, a fogyasztói hibabejelentések felvételétől kezdődően, a munkák szerelők részére történő kiadásán keresztül, a munkák elszámolásáig bezárólag. Jelentősen javult a diszpécseri munka hatékonysága, a szerelői munkaidő kihasználtsága, csökkentek a gépjármű költségek és megszűnt a papír alapú adminisztráció. A szerelők a terepen hozzáférnek minden szükséges információhoz, beleértve a hálózat műszaki és GIS adatait is, így javul a munkájuk minősége és biztonsága.

Felhasználó
ELMŰ Hálózati Kft.
ÉMÁSZ Hálózati Kft.
ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.
4.200 km2 (ELMŰ), 15.700 km2 (ÉMÁSZ) szolgáltatási terület.
1.500.000 (ELMŰ), 750.000 (ÉMÁSZ) fogyasztó.

Felhasználók

  • 40 diszpécser
  • 470 szerelő
  • 320 terepi eszköz
  • 350 szerelő kocsi