FŐTÁV – HŐTÉR RÉSZLEGES ADATTISZTÍTÁS

Kiszakaszolási funkció bevezetéséhez szükséges adattisztítás

A bevezetés célja
A FŐTÁV HŐTÉR rendszere bővítésre került a kiszakaszolási funkciókat megvalósító modullal, mely megbízható működése csak specifikusan, – automatikus és kézi módszerekkel – elvégzett adattisztítást követően garantálható.

Megoldás
A FŐTÁV üzleti stratégiájának alapeleme a hálózatok és hőközpontok hosszú távú üzem- és ellátásbiztonságának fejlesztése, valamint a távhő versenyképességének biztosítása. Ennek alapfeltétele a hatékony munkavégzés, a felmerülő hálózati hibákra történő gyors reagálás.
A kiszakaszolás jellegű funkciók éles üzemben történő használatba vételével a FŐTÁV egy olyan informatikai eszközt használhat, amely több területen elősegíti a dolgozók munkáját, javítja a munkavégzés minőségét és gyorsítja azok végrehajtását.
A kiszakaszolás funkcióköre az alábbi működésbeli elvárásokat támogatja:

 • Primer hőfogadó azonosítása: egy pontból elérhető hőfogadók legyűjtése
 • Kieső primer hőfogadók azonosítása: topológia változás miatt nem elérhető hőfogadók listázása
 • Csőszakasz bejárás: teljes hálózatra kiterjedő bejárás, valamint kapcsolódó számítások (teljes szakaszhossz számítás, víztartalom számítás, ürítők, légtelenítők jelölése, aknák csőtengely szintjének jelölése) elvégzése
 • Kiválasztott csőszakasz alapján a legközelebbi elzárók legyűjtése.

A megbízható működés a következő feladatok végrehajtását követelték meg:

 • Fiktív aknák átkonvertálása kötési pontokká
 • Magassági adatok kötési ponthoz rendelése
 • Adattisztítás végrehajtása

2012. év folyamán a projekt keretében specifikusan a felsorolt funkciókör bevezetéséhez szükséges adattisztítási lépések definiálásra illetve, a hozzájuk kapcsolódó megoldások kidolgozásra kerültek, a következő feladatok végrehajtásával:

 • Adatelemzések végrehajtása a hibák megállapítására
 • Hibák elemzése, hibakategóriák felállítása
 • Adattisztítási koncepció elkészítése:
 • az egyes hibakategóriák javításának sorrendje,
 • részletes műszaki megoldás, az elvégzendő lépések felhasználói szintű meghatározásával.

A végrehajtáshoz és a végrehajtás támogatásához egyedi szoftvereszközök speci-fikálása, fejlesztése, tesztelése és átadása:

 • automatikusan lefutó definiált javító algoritmus,
 • új HŐTÉR funkció a manuális feldolgozás támogatásához,
 • HŐTÉR funkcionalitást használó manuális javítás támogatásához, mely emberi beavatkozást, döntést igényel.

A Geometria Kft. által szállított szoftvereszközök segítségével a FŐTÁV szakemberei sikeresen elvégezték az adattisztítási feladatokat, melyhez folyamatos személyi támogatást biztosítottunk a FŐTÁV telephelyén.

Az adattisztítás az alábbi részfeladatokat foglalta magában:

 • Grafikával nem rendelkező rekordok törlése,
 • Hiányzó vezetékvégi csővégpontok pótlása,
 • Sémarajzi szerelvények szerep és irány attribútumainak pótlása,
 • Akna állapotkódjának javítása, csőszakasz-átmérők pótlása,
 • Grafika és a mögöttes alfanumerikus-adat szinkronjának megteremtése,
 • Objektumspecifikus inkonzisztencia javítása,
 • Topológiai hibák javítása,
 • Teljes bejárással felderíthető hibák javítása.


Az adattisztítási folyamat egymásra épülő lépésekből áll, és zökkenőmentesen nem fordítható vissza. Ebből a szempontból a HŐTÉR funkcionalitásokkal végzett adattisztítás nem jelentett jelentős kockázatot. Az automatikus eljárások és új funkciók esetében a következő lépésekkel biztosítottuk, hogy a folyamat során esetlegesen adódó nem várt helyzetek a lehető legkevesebb problémával/adatvesztéssel járjanak.

 • az eljárások és funkciók tesztelése, azok hatásának vizsgálata a Geometria Kft. telephelyén felállított környezetekben történt,
 • minden eljárás és új funkció először a FŐTÁV TESZT környezetben lett lefuttatva/telepítve, és csak megfelelő eredmény esetén az ÉLES környezetben,
 • az eljárások futtatása előtt az adatbázisról mentés készült.