Adatbázis szolgáltatás

A Geometria 25 éve készít műszaki adatbázisokat, digitális közműtérképeket. Az elmúlt évek során több százezer kilométer elektromos, gáz, víz és telefonhálózat digitális reprezentációját hoztuk létre, a tervezési, karbantartási, üzemeltetési felhasználási területeket kiszolgálva. Munkatársaink szakági tapasztalata, hazai és nemzetközi gyakorlata garancia a kialakítandó műszaki adattárház minőségére.

Az adatbázisokkal, műszaki adattárházakkal kapcsolatosan kiemelt szolgáltatásaink:

  • Adatminőség-javítás
  • Adatmigráció
  • Adat konszolidáció
  • Technológia tervezés

Adatminőség-javítás

Az informatika térnyerésével az elmúlt évtizedben a legtöbb vállalat, intézmény kialakította az üzleti folyamatait támogató informatikai rendszereit. Ezekben a rendszerekbe kezdeti adatbázis építéssel, vagy a vállalat rendes működése kapcsán nagy mennyiségű, eltérő jellegű és minőségű adat halmozódott föl. Ezek az adatok olyan adatvagyont képeznek, amit a vállalat kellő szakértelemmel gazdasági előnnyé fordíthat.

A felhalmozott adatvagyon értékét döntően az adatok minősége határozza meg. A megfelelő adatminőség csak folyamatos tervezés és kontroll mellett biztosítható, mely a vállalat rövid távú érdekei miatt gyakran csorbát szenved. Az informatikai rendszerek csak késéssel tudják követni az üzleti folyamatokban bekövetkező változásokat, a nem egyértelmű szabályozás és a felhasználók áthidaló megoldásai erodálják az adatok minőségét.

Cégünk sokéves tapasztalattal rendelkezik informatikai adtabázisok, különösen térinformatikai jellegű adatok adattisztításában, adatminőségének javításában. Az adattisztítás tervezése figyelembe veszi a Megrendelő speciális igényeit és illeszkedik az adott szakterület szabályaihoz. Egyaránt alkalmazunk automatikus és manuális tisztítási eljárásokat, melyben felhasználunk a Megrendelő saját adatbázisain kívül nyilvános adatbázisokat is. A tisztítási folyamat metaadatai eltárolásra kerülnek, így minden adatról pontosan tudjuk, hogy mikor és milyen lépéseken esett át. Az feldolgozott adatokat valószínűségi jellemzőkkel látjuk el, ami segíti a felhasználót a tisztítás eredményének értelmezésében.

Nagy hangsúlyt fordítunk a tisztítás minőségellenőrzésére. A zárt folyamat mintavételezéssel, statisztikai alapon történik, biztosítva a tisztított végtermék minőségi követelményeknek való megfelelését.

Adatmigráció, adatbázisok építése

Az informatika folyamatos fejlődése, vagy az új üzleti igények gyorsan túlhaladottá teszik a korábban bevezetett rendszereket. A rendszerekkel kezelt adatok értéke azonban folyamatosan emelkedik, és túléli az eszközök, szoftverek átalakulását. Az adatbázis-építés napjainkban döntően meglévő adatbázisok migrációját jelenti. Élesen meg kell különböztetni a technikai jellegű és üzleti migrációt. Az utóbbi estben nem csak a műszaki platform, hanem az informatikai rendszer szabályrendszere is változik az áttéréskor.

Számos hazai és külföldi referenciával rendelkezünk térinformatikai adatbázisok sikeres üzleti migrációjában. A migráció megtervezése, a köztes adatbázis kialakítása, a migrációhoz kötődő adattisztítás tervezése általánosan alkalmazott módszertan szerint, végrehajtása pedig szoros projektfelügyelet alatt történik. A folyamat és minőségi jellemzőket köztes adatbázisban tároljuk, igény esetén átemeljük a célrendszer adatbázisába. A migráció minőségét a folyamatban alkalmazott célszoftverek tesztelésével és a folyamat teljes dokumentálásával biztosítjuk.

Adat konszolidáció

Minden vállalat életében elkövetkezik az a pillanat, amikor a szigetszerűen üzemelő nyilvántartásaikat integrált rendszerbe kell szervezni. Az addig problémamentesen létező redundáns adattartalom komoly nehézségeket generál a migrációkor és felveti az adatok konszolidációjának szükségességét. Az integrált rendszerben valamennyi üzleti igény kielégítéséhez az adatok összevonását azok tisztításával, kiegészítésével, minősítésével hajtjuk végre.

A konszolidáció megtervezése magában foglalja az adatbázisok tartalmának felmérését, az összekapcsolási szabályok és a technológia kialakítását. A források analízise kimutatja az adathiányokat, redundanciákat valamint meghatározza az elvégzendő előkészítő feladatokat. A konszolidáció végrehajtása az összekapcsoláson túl magában foglalja az adatpótlást, adatgenerálást is.

Technológia tervezés

Nagytömegű adat megbízható és az adatminőséget emelő migrációját, kiegészítését, javítását csak jól megtervezett technológiával lehet végrehajtani. A feladatnak megfelelő technológia kidolgozása magában foglalja az:

  • Adatbázis specifikáció kidolgozását, amely az adatbázissal szemben támasztott követelményeket foglalja rendszerbe. A követelmények lehetnek általánosak (topológia, megjelenés, pontosság) vagy vonatkozhatnak az egyes adatbázis-objektumokra, azok minőségére
  • A feldolgozási technológia kidolgozását, amely rögzíti a konverzió, migráció, tisztítás folyamatait, eljárásait, módszereit.
  • A manuális műveleteket végző operátorok munkavégzéséhez szükséges utasítások kidolgozását, amely a technológiában rögzített folyamatok munkautasítás-szintű részletes leírása.
  • Minőségbiztosítás megtervezését, ami a teljes adatos technológiai folyamat sikerességét garantálja.