Újabb sikeres projekt a STEDIN-nel
2010. 11. 8.

Kisfeszültségű elektromos hálózat feldolgozása – Utrecht-Elektra. A holland Energia Tanács adatkibővítési, jogilag kötelező előírásának keretében felkérte a STEDIN-t, Hollandia egyik legnagyobb közműhálózattal rendelkező és hálózatüzemeltetéssel foglalkozó cégét, hogy regisztrálja és vegye nyilvántartásba a kisfeszültségű hálózata elosztókábeleinek fektetési évét, valamint annak pontos meghatározásának módját.

Ehhez szükséges, hogy az egész folyamatról egy olyan napló álljon rendelkezésre (audittrail log), amelyben megtalálhatók a felhasznált adatok és a hozott döntések.
A STEDIN ezzel a feladattal megkereste a Geometriát, aki már 2003 óta áll sikeres munkakapcsolatban a holland közművállalattal. A közelmúltban befejezett projekt csak egy részét képezi egy nagyobb programnak (Programma Datakwaliteit), melynek célja a hálózat minőségi javítása, az adatminőség biztosítása.

A jelenlegi projekt keretében több részfeladatot kellett végrehajtanunk:

 • adatbázis készítése a fővezeték és házi bekötés hálózat grafikus állományához Microstation/Oracle környezetben,
 • fővezeték és házi bekötés adatbázis felépítése forrásadatok alapján,
 • elemzések és statisztikák készítése,
 • kimutatások elvégzése.

A projektben feldolgozott mennyiségek:

 • 253 440 darab vezetékszakasz, 11198,369 km hálózat feldolgozása,
 • 195 096 darab üzemben lévő vezetékszakasz évszám kiegészítése,
 • 253 810 vezeték objektum feldolgozása,
 • 539 918 vetítés házi bekötések esetében.

A feldolgozott elektromos hálózat 14.6%-a volt házi bekötés hálózat, a többi része fővezeték. Ezek feldolgozása különböző eljárással történt. A fővezeték hálózatot nyilvántartási térképeken Microstation környezetben ábrázolták, a házi bekötések adatait pedig két különböző, a fogyasztó címe szerinti adatbázisban tárolták, melyeket a topológiai térképen (hollandiai alaptérkép háttér: GBKN) címmel ellátott koordinátákhoz lehetett rendelni. Az elektromos hálózat adatbázisa Microstation szoftverkörnyezetben, Oracle rendszerben a Geometria által fejlesztett alkalmazás segítségével épült fel.

A vezetékek fektetési évének meghatározásánál a következő feldolgozási folyamatokat végeztük el:

 • Adatbázis kiépítése Oracle rendszerben grafikus és alfanumerikus adatok alapján.
 • Állomások, elosztószekrények esetében a grafikus adatok és alfanumerikus forrásadatok automatikus és manuális összekapcsolása.
 • Hálózati topológia kiépítése, grafikus hibák javítása.
 • Alfanumerikus adatok minőségi javítása, kiegészítése.
 • Állomások, elosztószekrények adatainak levetítése a fővezeték hálózatra hálózatbejárással.
 • Házi bekötések forrásadatainak levetítése vezetékekre grafikus eljárás segítségével, automatikus és manuális tevékenységek keretében.
 • Házi bekötések esetében a hálózatbejárás külön lett végrehajtva, más szabályrendszer alkalmazásával.
 • Minden ily módon meghatározott évszám feliratozásra került a térképen.
 • Minden bejárás és évszám-örökítési módszer és adat meghatározott, összetett struktúrájú log file-ban került rögzítésre. A log file-ok segítségével nyomon követhető minden örökített adat forrása.

Az Oracle rendszerben történt automatikus feldolgozások folyamatainak végrehajtását megadott szabályok alapján, eredménytől függően többszörös iterációval végeztünk el a megfelelő eredmény eléréséhez. A grafikus és alfanumerikus szintű változtatásokat külön “history” táblákban rögzítettük, leképezve a változások történetiségét. A végleges iteráció eredménye rögzítette az alkalmazott szabály sorszámát.

A projekt 2010. áprilisában kezdődött és októberben fejeződött be, és előkészítette a STEDIN cég elektromos kisfeszültségű hálózatának migrációját. A projekt lezárásakor a megrendelő írásban fejezte ki köszönetét, elismerését és maximális elégedettségét a projekt végrehajtását és eredményét illetően.