Hálózat-kivitelezési munkák integrált informatikai támogatása

A bevezetés célja:

Az unbundling végrehajtása, azaz 2007 óta az NKM Áramhálózati Kft. szerződéses kapcsolatban állt a hálózat üzemeltetést végző NKM Partner Kft-vel és hálózatépítési feladatokat ellátó Prímavill Kft-vel. Ebben a szituációban az egyes tagvállalatok a munkatervezési és -szervezési feladatokat saját maguk látták el. A 2014-es év változásai miatt ezek a szervezetek beolvadtak az NKM Áramhálózati  Kft-be, így a hálózati engedélyes az eddigi szerződéses kapcsolat helyett jelentős belső erőforrás tervezési és irányítási feladatokat kapott az összevont szerelői állományra vonatkozóan.

Mivel a hálózatszerelői állomány eddig nem rendelkezett azzal az informatikai támogatással, amellyel a hálózat üzemeltető szerelők 2009 óta dolgoznak, felmerült az igény a kivitelezési munkák tervezésének és kontrolljának támogatására is.
Az üzleti célok között szerepelt, hogy a szinergiák kihasználása és ezáltal a hatékonyság növelése érdekében az üzemeltetői és hálózatszerelői állományt minél jobban közelíteni kell egymáshoz, és lehetővé kell tenni a két erőforrás kör „átjárhatóságát” a másik területre (hálózatszerelők bevonása feszültségmentesítésbe, üzemeltetői munkákba, üzemzavar elhárító készenlétbe, és üzemeltetők bevonása hálózatépítésbe). Ezek alapján célszerűnek tűnt a kivitelezés ütemezésének támogatását az üzemeltetők által is használt MIRTUSZ Műszaki munkairányító rendszer részeként megvalósítani. Ezzel lehetővé vált, hogy az összes elvégzendő feladat (létesítés, üzemeltetés, hiba- és üzemzavar-elhárítás, karbantartás, felújítás), illetve a teljes belső szerelői állomány egy rendszeren belül legyen kezelve, így a szerelői kompetenciák szélesítésével megvalósulhat a közös erőforrás tervezés és optimalizálás, mind rövid, mind hosszútávon.

Mivel a kivitelezési feladatok forrása és adattartalma különbözik a jelenlegi üzemeltetési-fenntartási munkákétól, meg kellett oldani, hogy ezek a feladatok strukturált formában létrejöjjenek, megtörténjen ezeknek a feladatoknak az építésszervezési szempontok alapján történő részletes tervezése, a humán és a tárgyi erőforrások hozzárendelése, a mobil szerelői eszközökre történő munkakiadás, illetve a végrehajtás és a tervezési tételenként történő visszajelentés támogatása.

A tervezés során két megoldási lehetőség merült fel: az egyik esetben a kivitelezési feladatok forrása a jelenleg is használt DTIR költségvetés készítő rendszer, míg a másik esetben egy komplex, digitális tervezés támogató rendszer, amely végigkövetné a teljes beruházási folyamatot, és integrált módon kezelné a folyamat során létrejövő, különböző szintű műszaki terveket, illetve az azokhoz kapcsolódó költségvetéseket és költségkimutatásokat.
Az NKM döntése alapján a jelenlegi fázisban az első megoldás került kidolgozásra, de egy későbbi fázisban lehetőség van a komplex megoldás megvalósítására is.

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET LETÖLTÉSE