Térképalapú támogatás a fogyasztói energiaigények kezelésére

Az információ-megosztáson alapuló hatékony vállalati együttműködés elősegítésének első lépéseként 2016-ban bevezetésre került az ELMŰ-ÉMÁSZ vállalaton belül az EEGIS Térképi Portál rendszer. Ennek célja a hálózati adatok webes megjelenítésének korszerűsítésén túl az volt, hogy a későbbiekben további információs rétegek kerülhessenek megjelenítésre és ezen keresztül megosztásra.

Ennek hátterében az a felismerés állt, hogy az információk vállalaton belüli megosztása nem kellően hatékony: többé-kevésbé ismeretlen, elszigetelten működő rendszerek listáiban, táblázatokban kell a szükséges információkat keresni, ami egyrészt többletmunkát igényel a felhasználóktól, másrészt nem feltétlenül vezet eredményre. A Térképi Portál a különböző információkat azok térbeli hivatkozása alapján megjelenítve integrálja, a szinergiahatást jelentősen megnövelve.

A Térképi Portál most elkészült fejlesztési fázisában a csatlakozási igények kezeléséhez szükséges információk kerülnek megjelenítésre. A portál a puszta megjelenítésen túlmenően a teljes igénykezelési folyamatba is bekapcsolódik.

A portál térképi felületén egyrészt különböző színű és alakú jelkulcsokkal megjelenítésre kerülnek az igények és az igény kielégítéséhez szükséges hálózatfejlesztések, illetve ezek státuszai. Ezen felül a rendszer adatrögzítési és hálózattervezési funkciókkal is támogatja a felhasználókat, az igények térbelileg pontos elhelyezésének, illetve a szükséges hálózatfejlesztések vázlatszintű felrajzolásának a biztosításával. A folyamatkezelés megvalósítása érdekében a rendszer integrálásra kerül az SAP igénybejelentési és kezelési munkafolyamatával, illetve a beruházási munkákat kezelő (SEPLAND) rendszerrel.

A következő fázisokban fog sor kerülni a hálózati rekonstrukciók és fejlesztések Térképi Portálban történő megjelenítésére, ami már teljes körűen biztosítani fogja, hogy valamennyi hálózati beavatkozás egyidejűleg egy felületen láthatóvá váljon valamennyi érdekelt felhasználó számára.