Az új központi munkairányítási rendszer kifejlesztése

A kedvezményezett neve: Geometria Kft

A projekt címe: Az új központi munkairányítási rendszer kifejlesztése

A szerződött támogatás összege: 48 706 507 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):52,01% A projekt tervezett befejezési dátuma:2019.01.31.

Projekt azonosító száma:GINOP-2.1.7-15.2016.01882

Támogatási kérelem szakmai tartalmának összefoglaló bemutatása: A Geometria Kft. az elmúlt évtizedben több közművállalatnál vezetette be a Mirtusz munkairányítási rendszerét, mely a különböző közműhálózatokon végzett munkák irányítását, ellenőrzését, dokumentálását és a szerelői erőforrás-gazdálkodás optimalizálását támogatja. A rendszer hatékonyan támogatja mind a tervezett és nem tervezett munkákat szervező és irányító diszpécserek, mind a terepen dolgozó szerelők munkáját. A rendszer egy központi munkairányító és egy, a szerelők készülékén működő mobil munkalapkezelő alkalmazásból áll. A mobil alkalmazást az elmúlt években teljes körűen megújítottuk, a munkalapok kezelésén túl egy integrált mobil GIS rendszerrel is kiegészült GeoMobil néven. Jelen projekt keretében a központi Mirtusz megújítása a cél, mely eredménye egy olyan új, központi munkairányítási rendszer lenne, ami mind technológiailag, mind szolgáltatásában és megjelenésében megfelel a mai igényeknek. Technológiai szempontból egy olyan architektúra megvalósítását tervezzük, melynél az adattárolási, üzleti logikai és megjelenítési rétegek jól elkülönülnek, szükség esetén egyes elemek lecserélhetőek. Ez egyrészt abból áll, hogy a központi, üzleti logikát megvalósító rész adatforrása lehetne többféle relációs adatbázis (pl. Oracle, PostgreSQL), mely így könnyen adaptálható az egyes vállalati IT előírásokhoz és pénzügyi lehetőségekhez. Másrészt egy olyan felhasználói felület kerülne kialakításra, mely lehetőséget nyújt különböző kliens eszközök és platformok használatára. A projekt részét képezi annak felmérése és eldöntése is, hogy egy vékony kliens architektúra, vagyis böngészőben futó alkalmazás, vagy egy natív kódból különböző platformokra fordítható kliens oldali megvalósítás legyen. A kliens oldal elkészítésénél nagy szerepet kap a megjelenés is, mind esztétikai, mind ergonómia szempontból, hogy egy könnyen kezelhető, „jól eladható” termék keletkezzen. A rendszer üzleti logikája, vagyis a megvalósítandó funkciók a jelenlegi Mirtusz rendszereink magját jelentenék, ezeket 4 nagyobb csoportba foglalhatjuk: adminisztrációs, munkák tervezését támogató, munkák elvégzését támogató funkciók, valamint az elemzések. Adminisztrációs funkciók alatt értjük többek között a jogosultságok és erőforrások kezelését, normarendszert (munka típusok) és műszakok karbantartását megvalósító funkciókat, a különböző naplózási és értesítési szolgáltatásokat, valamint a mobil eszközök kezelését. A munkák tervezést a munkák összeállításában, erőforrások hozzárendelésében és műszakhoz rendelésében támogatja a rendszer. A munkák elvégzésnek támogatása kétféleképpen történne, egyrészt a mobil eszközök adatainak kezelésével, másrészt attól függetlenül is nyújt felületet a munkák státuszainak és adatainak rögzítésére, a munkák lezárására. Az elemzések alapvető riportok, kimutatások, melyek egyrészt az aktuális állapot monitorozására, másrészt a munkavégzések elemzésére adnak lehetőséget. A tervezett nemzetközi kiállításokon, vásárokon való részvétel, és az egyre jellemzőbb multikulturális környezetnek megfelelően a rendszer támogatja a többnyelvűséget is. A projekt keretében megvalósuló a prototípusa lesz az új központi Mirtusz rendszernek, mely önmagában kisebb közművállalatoknak, akár szolgáltatásként értékesítve (Software as a Service), akár nagyobb ügyfeleknek egy-egy specifikus modullal kiegészítve egy jól használható munkairányítási rendszer lesz.