“Műszaki IT rendszerek integrációja” koncepció felújítása az ELMŰ és ÉMÁSZ vállalatoknál
2009. 10. 8.

Az ELMŰ Nyrt. részére az elmúlt év folyamán a GEOMETRIA elkészítette az ELMŰ, ÉMÁSZ vállalatcsoport műszaki architektúrájára vonatkozó fejlesztési koncepció átdolgozott változatát. Az ELMŰ Nyrt. megbízásából az elmúlt év folyamán elkészítettük az ELMŰ, ÉMÁSZ vállalatcsoport műszaki (hálózat-nyilvántartási, üzemirányítási, munkairányítási, stb. alkalmazási rendszereinek) architektúrájára vonatkozó fejlesztési koncepció átdolgozott változatát.

A fejlesztési koncepció célja, hogy a vállalatcsoporton belül tervezett alkalmazás-szintű informatikai változásokról, a műszaki informatikai környezet szükségesnek ítélt fejlesztéséről középtávú elemzést nyújtson, s ezzel elősegítse az informatikai környezet fejlődési folyamatának tervezettségét és kontrolláltságát.

Az elemzés és tervezés során a folyamatok és az informatikai architektúra aktuális állapotából indultunk ki és az üzleti folyamatokban, illetve azok támogatásában az üzleti céloknak megfelelően tervezett, illetve feltételezett jelentős változások szerint két időtartományt határoztunk meg.

Ennek megfelelően a koncepcióban 3 idősíkot vizsgáltunk:
a 2009. évben működő jelen állapotot,
a 2010. és 2011. év folyamán kialakuló közbenső állapotot és
a 2012-2015 évek során előálló célállapotot.

A koncepcióban leírt fejlesztési folyamat biztosítja, hogy a jelenlegi részben integrált informatikai környezetből a hálózati vagyongazdálkodást hatékonyan támogató, egységes integrált vállalati architektúra kerüljön kialakításra.