Befejeződött a STEDIN cég gázhálózati adatmigrációs projektje
2009. 10. 12.

A GEOMETRIA befejezte gázhálózati adatmigrációs projektjét Hollandia egyik legnagyobb közműhálózattal rendelkező vállalatánál, a Stedin-nél. A Stedin az Eneco Holding hálózatüzemeltetéssel foglalkozó alvállalata, egyik legnagyobb közműhálózattal rendelkező vállalat Hollandiában. A cég több típusú közműhálózatot üzemeltet: gáz-, nagy-, közép-, és kisfeszültségű elektromos, távfűtési és távközlési hálózatot.

Az adatmigrációs feladatok több munkacsomagból álltak, amelyek közül a gáz-hálózat teljes migrációját végezte el a GEOMETRIA Zeist, Utrecht és Haarlem területekre.

Az adatmigráció a meglévő Bentley Mic-rostation környezetből GE Smallworld rendszerbe történt. Az adatmigráció során a gázhálózatra vonatkoztatva összesen 8.900 km fővezeték hálózat, 582.000 db. házi bekötés került feldol-gozásra. 2009. áprilisában a Stedin újra megkereste a GEOMETRIÁ-t azzal a feladattal, hogy az előzőleg Haarlem terü-letén elvégzett, migrált adatbázist részletekbe menően elemezze, megfelelő minőségű végleges állapotot hozzon létre, új forrás-adatokat érvényesítsen illetve változásvezetéseket hajtson végre. A projekt 4 fő részből állt:

I rész: új forrásadatok összevetése egymással és a feldolgozott, adatbázisban már migrált adatokkal; a migrált adatbázis részletes elemzése és hibák feltárása és javítása; a típus és kódtáblák egységesítése és rendbetétele, módosítások végrehajtása ennek függvényében manuálisan illetve scriptek segítségével.

II rész: DIASYS (fogyasztói adatbázis) forrásadatok alapján revíziós munkák végrehajtása, figyelembe véve a régi és új adatok összevetésének eredményét; tif sémákon ábrázolt és méretezett házi bekötések feldolgozása automatikus és manuális módszerrel, kategóriák alapján.

III rész: INSTAP (Microstation) forrásadatok alapján revíziós munkák végrehajtása, figyelembe véve a régi és új adatok össze-vetésének eredményét, ebben a fázisban főleg fővezeték hálózat projektek feldolgozása történt.

IV rész: elzáró objektumok forrásadatai és hibalisták alapján reviziós munkák végrehajtása.

A projekt célja a teljes gázszakági adatbázis üzemszerű használatbavétele volt. A Stedin ezen projektje záró folyamatát képezte a feldolgozott terület teljes gázhálózati adatbázis rendbetételének. A megrendelő 2009. év szeptemberében vette használatba a projekt által érintett Haarlem terület adatbázisát.