Fővárosi Vízművek Zrt. MIR rekonstrukció 1. fázis
2009. 12. 18.

A Fővárosi Vízművek Zrt. által használt egységes műszaki nyilvántartó rendszer (MIR), ami a hazai közművállalatok között elsőként bevezetett digitális hálózat-nyilvántartást, a HÁLIR-t váltotta fel, több mint 10 évvel ezelőtt került kialakítására, szükségessé vált megújítása. A Fővárosi Vízművek Zrt.-nél használatban lévő egységes műszaki nyilvántartó rendszer (MIR), ami a hazai közművállalatok között elsőként bevezetett digitális hálózat-nyilvántartást, a HÁLIR-t váltotta fel, több mint 10 évvel ezelőtt került kialakítására.

Ezt követően a MIR folyamatosan fejlődött és integránsan beépült a Fővárosi Vízművek Zrt. különböző vállalati folyamataiba, üzleti tevékenységeibe. A vállalat üzleti tevékenységeiben az elmúlt évtizedben történt jelentős változások és a műszaki nyilvántartó rendszerekben alkalmazott technológiák (pl. GIS) elavulása szükségessé tette a MIR rendszer megújítását.

Az új MIR Oracle 11g Enterprise Edition adatbázis-kezelő rendszerre, valamint a Bentley cég PowerMap V8i grafikus eszközeire épül. A fejlesztés során olyan egységes rendszer kerül kialakításra, amelynek felületéről elérhető a telepített grafikus szerkesztő állomás, ugyanakkor lehetőség van térképi ablakok megnyitására, adatlapok szerkesztésére, lekérdezések összeállítására, a szakági funkciók elérésére, és magába foglalja a korábban külön kezelt komponenseket. A MIR rendszer tervezésénél és kivitelezésénél alapvető követelmény, hogy az előző verzió szolgáltatásai az új rendszerben is elérhetők legyenek. A Fővárosi Vízművek Zrt. felelős munkatársaival a fejlesztési koncepció kidolgozásához folytatott konzultációk során számos olyan igény, illetve követelmény merült fel, amely különbözik a régi rendszer által teljesített követelményektől, így egyes funkciókörök, valamint ennek megfelelően az adatbázis kibővítve, átalakítva kerül kifejlesztésre.

A MIR rekonstrukció projekt 2008. októberében indult. Elsőként kidolgozásra került a vállalat rövid- és középtávú informatikai fejlesztési koncepciója, ami összefoglalja azon információkat, amelyek a fejlesztéshez szükséges stratégiai, üzleti és műszaki döntések meghozatalát elősegítették. A koncepcióterv alapján készült el az új MIR rendszer logikai és fizikai rendszerterve. A fejlesztési munkák 2009. szeptemberében kezdődtek. Az első fázis során – melynek átadása 2009. december 15-én történt – elkészült az új felhasználói felület, az Oracle fejlesztések, valamint az adatbázis migráció.