INVITEL – NIS

Network Inventory System

A bevezetés célja: A NIS rendszer a megrendelő távközlési hálózatának és egyéb távközlési berendezésének műszaki nyilvántartása, amely minden lényeges statikus műszaki adatot egységes adatbázisban tárol. A NIS a megrendelőnél működő egyéb – az integrált vállalatirányítási (SAP) és a fogyasztói – rendszerekkel együttműködve kezeli az összes ilyen jellegű alapadatot, dokumentumot.

Felhasználó: Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt.
A projekt időtartama:1998 –
A megrendelő képviselője: Molnár Péter, projektvezető

A NIS rendszer egységesen kezeli a fémvezetős és optikai helyi hálózatok, az RLL (Radio in Local Loop) előfizetői rádió berendezések, a fémvezetős és optikai helyközi, trönk hálózatok adatait, a nyomvonalas és rádiós (mikrohullámú) létesítmények adatait, a távközlési berendezések, logisztikai eszközök valamint a nyilvános távbeszélő állomások adatait. Az alapnyilvántartáson túl a NIS rendszer a hálózatok üzemeltetésével kapcsolatos olyan alapvető feladatokat is támogat, mint műszaki adatok szolgáltatása a hozzáférési pontok létesítéséhez (szabad érpár keresése), áthelyezéséhez és pont-pont közötti összeköttetések létesítéséhez, karbantartási tevékenység műszaki adatokkal történő támogatása, műszaki adatok szolgáltatása új létesítés tervezéshez és hibaelhárításhoz, szakhatósági feladatok, gazdasági és pénzügyi rendszerek műszaki adatokkal történő támogatása, valamint műszaki statisztikai adatszolgáltatás.

 

A rendszer a képernyőn különböző méretarányú térképeken illetve sémákon megjeleníti a hálózatot, és annak objektumait. A térképek nagyítása, kivágása, adattartalma tetszőlegesen szabályozható, az áttekintő szinttől a távközlési helyiségek, illetve keretek (rack-ek) beültetési rajzáig. A NIS rendszerben lévő ábrázolási módok megegyeznek a hagyományos távközlési nyilvántartás grafikus munkarészeivel.

A szerver-kliens architektúrában megvalósuló NIS rendszerben a központi rendszer-adminisztrációs gép mellett egy nagy teljesítményű SUN szerver látja el az adatbázis szerver szolgáltatásokat. A központi számítógépeken Oracle relációs adatbázis-kezelő, az Intergraph FRAMME (Facilities Rule Based Application Management Model Environment – Közműhálózatok Szabály Alapú Alkalmazás Menedzsment Modell Környezete) és a HyperMedia Systems Számítástechnikai Kft. ArchiWare dokumentáció kezelő szervere fut.

A NIS alkalmazások grafikus és alfanumerikus kezelőfelülettel is rendelkeznek. A rendszer felhasználói a kliens munkahelyeken FRAMME, Bentley MicroStation 95, Microsoft Visual Basic, Oracle Report, ArchiWare alapszoftverekre épített alkalmazói rendszer modulokkal dolgoznak. A kliens oldali munkaállomásokon telepítendő NIS alkalmazások az adott szakterületre szabott funkciókkal és jogosultságokkal rendelkeznek.

A rendszer WEB alapú modulja biztosítja a NIS adatbázis költséghatékony elérhetőségét a vállalati intranet-en keresztül is.
A periféria egységek nagy megbízhatóságú HP gyártmányú eszközök.
Az alkalmazás tervezése és a fejlesztés támogatása az ORACLE Designer 2000 CASE eszközzel történt.

A NIS egy-egy önálló hálózatban üzemelve szolgálja ki az északi régió és a déli régió felhasználóit. A kiszolgáló hálózat logikailag lokális hálózatként működik.

A projekt során feltöltött adatbázis a NIS Rendszer legértékesebb eleme. A NIS az északi régió 59 településének (belterület 36.073 ha, külterület 390.200 ha) és a déli régió 65 településének (belterület 16.688 ha, külterület 148.692 ha) távközlési hálózatát tartja nyilván.
A rendszer több szintű védelemmel kerül megvalósításra, amelynek főbb elemeit képezik a szabványos hibatűrő hardver eszközök, a hozzáférési jogosultságok ellenőrzése az operációs rendszer, az adatbázis-kezelő és a NIS alkalmazások szintjén, a bevitt adatok folyamatos, szabály alapú logikai ellenőrzése, valamint a tranzakcióban végrehajtott változásvezetés és a rendszeres archiválás.