NAVTEQ – Budapest

Helyszíni Bejárás

A bevezetés célja: A projekt feladata Budapest alsórendű úthálózatának a bejárása volt autóval. A bejárás során a feladat a bejárt útvonal GPS track-jének, az érintett úthálózat közlekedési szabályainak, valamint a navigáláshoz szükséges egyéb attribútumoknak a rögzítése volt. Ez kiterjedt a már rendszerben lévő és az újonnan épült útszakaszokra is.

Felhasználó: NAVTEQ Corporation, Chicago, USA
A projekt időtartama: 2006. szeptember – 2006. november
A megrendelő képviselője: Heinz Rottensteiner

Referenciaként a Navteq adatbázisából nyomtatott 1:500 méretarányú plottokat használtunk. A plottokon a Navteq standard jelölésrendszerét alkalmazva jelöltük a közlekedési szabályokat; közlekedési táblákat, útburkolati jeleket valamint, ‘Detailed City’ területről lévén szó az egyéb, navigálást segítő attribútumokat (pl.: szerviz utak, speciális kereszteződések, tiltott manőverek, címek). A projekttagok gyakorlott, a Navteq által kiképzett operátorok voltak és feladat végrehajtásához kétfős csapatokat alakítottunk ki. A csapat egyik tagja vezetett, a másik végezte a felméréseket, de mindkettejük képes volt ellátni mindkét feladatot. A projektet területileg osztottuk fel a csapatok között, a területen belüli sorrendről és a munkavégzés idejéről önállóan döntöttek.

 A projekt terméke egy a GPS tracket tartalmazó digitális adatbázis, valamint a közlekedési szabályokat tartalmazó plottok halmaza volt.