KSH – ÜST

Ültetvény Statisztikai Térinformatika

A bevezetés célja: A több mint 20 éve bekövetkezett rendszerváltozás nagy kihívást jelentett a KSH számára is, amelynek legjelentősebb elemei a következőkben foglalhatók össze: a hazai felhasználók igényeinek növekedése, a felhasználókkal való kapcsolat megváltozása, információk iránti egyre növekvő igény és az ennek megfelelő intézményi terhek növekedése, módszertan fejlesztése, különös tekintettel az új adat-gyűjtemények alkalmazhatóságának vizsgálatára, a nemzetközi módszertani szabványok átvételére.

Felhasználó: Központi Statisztikai Hivatal
A projekt időtartama: 2001. július – 2002. július
A megrendelő képviselője: Dr. Pintér László, főosztályvezető-helyettes

A KSH életében hosszú múltra tekinthet vissza, és nagy jelentőséggel bír a mezőgazdasági statisztikák készítése. Mezőgazdaságra vonatkozó adatok gyűjtése 1867. óta történik.  Újabb kihívásként jelentkezik az EU-hoz és annak statisztikai rendszeréhez való csatlakozásból adódó igények kielégítése.

 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szőlő- és gyümölcsös ültetvény-összeírást hajtott végre 2001-ben. Az összeírás eredményeinek feldolgozását és kezelését egy Phare projekt segítette, amelynek feladata volt a szükséges térinformatikai rendszer megtervezése és megvalósítása. A térinformatikai rendszer az ÜST (Ültetvény Statisztikai Térinformatika) néven vált ismertté.

Az ÜST-öt a BlomInfo konzorcium fejlesztette ki és hozta létre a KSH-ban. A konzorcium tagjai a BlomInfo A/S, a DANAGRO A/S, a Geometria Kft. és a MapScan Kft. voltak. A Geometria az alkalmazás-fejlesztésben játszott meghatározó szerepet.

Agrárstatisztika – Digitális Térképkezelő Rendszer

Az ÜST általános célja az agrárstatisztikák uniós színvonalúvá fejlesztése. Az ÜST funkcióit két termék, a digitális térkép és az elektronikus térkép-könyv testesíti meg. A digitális térkép egy olyan szoftveralkalmazás, amllyel az agrárstatisztika ügyviteli része végezhető el. Segítségével előállíthatók a KSH által az EUROSTAT-hoz továbbítandó agrárstatisztikai jelentések, megtervezhetőek a jövőbeli statisztikai felmérések, elkészíthetőek a rendszeres statisztikai kimutatások, amelyek belső és külső felhasználásra is készülhetnek, biztosítható a háttérben lévő adatbázisok karbantartása és a képernyőn grafikusan ellenőrizhetőek a felmérés térbeli adatai.

 

Az elektronikus térkép-könyv a statisztikai adatokon végzett elemzésekhez biztosít térképi hátteret. Támogatja a statisztikai adatok helyrajzi vonatkoztatását, a környezeti objektumok 1:10.000 méretarányú absztrakciós szintű azonosítását, az általános GIS funkciókat és a statisztika orientált GIS funkciókat.

Az ÜST térinformatikai koncepciója

A konzorcium egy térinformatikai koncepciót dolgozott ki, amelynek alappillére a geokód, ami a térinformatikában elfogadott meghatározás szerint valamely terület vagy területfüggő objektum esetleg objektum csoport azonosítója, és amely lehetővé teszi a kapcsolatot a területek vagy objektumok és a hozzájuk kötődő tulajdonság értékek között. Esetünkben a geokód EOV rendszerben megadott koordináta pár. A statisztikai adatok megfelelő halmazát érdemes objektumként kezelni. A KSH-nál elemi, elemzés alapján kialakított aggregált, és nyilvános statisztikai objektumokat kezelnek, amelyeket a geokód segítségével lehet kiegészíteni térbeli statisztikai objektumokká (lásd 1. ábrát).

ÜST koncepciója
 

Az ÜST funkcionalitása

A következő ábra szemlélteti a rendszer funkció-struktúráját.

ÜST funkcióstruktúra
 

Forrás: Novák Z. 2002

Digitális Térkép

A Digitális Térkép egyrészt a mezőgazdasági statisztikai objektumok elemzését, megjelenítését és publikálását segíti, másrészt a mezőgazdasági összeírás eredményeinek vizsgálatát támogatja az EU NUTS szerinti területi egységek szintjén. A Digitális Térkép földrajzi adatbázisa a közigazgatási határadatok adatállományára (MKH) épül.

 

A Digitális Térkép alrendszer a következő statisztikai elemzéseket támogatja:

 • szőlőterület megoszlása nagyság szerint;
 • szőlőültetvények területének megoszlása az ültetvény kora szerint;
 • szőlőültetvények területének megoszlása művelésmód szerint;
 • szőlőültetvények nettó területének megoszlása fajtacsoportok szerint;
 • szőlőültetvények nettó területének megoszlása fajták szerint;
 • csemegeszőlő ültetvények nettó területének megoszlása fajták szerint;
 • oltványszőlő terület aránya az ültetvényterületen;
 • gyümölcsös terület megoszlása nagyság szerint;
 • gyümölcsös ültetvények nettó területének megoszlása terméscsoportok szerint;
 • gyümölcsös ültetvények területének megoszlása az ültetvények kora szerint;
 • alma ültetvények területének megoszlása állománysűrűség szerint;
 • körte ültetvények területének megoszlása állománysűrűség szerint;
 • őszibarack ültetvények területének megoszlása állománysűrűség szerint;
 • héjas ültetvények területének megoszlása állománysűrűség szerint;
 • bogyós ültetvények területének megoszlása állománysűrűség szerint;
 • alma ültetvények területének megoszlása fajták szerint;
 • körte ültetvények területének megoszlása fajták szerint;
 • őszibarack ültetvények területének megoszlása fajták szerint;
 • cseresznye ültetvények területének megoszlása fajták szerint;
 • meggy ültetvények területének megoszlása fajták szerint;
 • kajszibarack ültetvények területének megoszlása fajták szerint;
 • szilva ültetvények területének megoszlása fajták szerint.

A statisztikai elemzések eredménye tematikus térképi módszerek alkalmazásával kerül megjelenítésre, az output (háttér információk, jelmagyarázat, stb.) angol és magyar nyelven is kérhető.

 

Elektronikus Térképkönyv

Az Elektronikus Térképkönyv olyan elektronikus térképek gyűjteménye, amelyek a földmérési alaptérképek külterületen 1: 10 000 m.a.-ú, belterületen 1 : 4000 m.a.-ú átnézeti térképeinek szkennelésével és EOV-ba transzformálásával jöttek létre. Minden település rendelkezik saját elektronikus térképpel, amely több mint 7000 raszter térképszelvényt jelent. Ezek az elektronikus térképek biztosítják azt, hogy a felmért ültetvények földrajzi elhelyezkedése ábrázolható legyen. Több mint 280 000 szőlő- és gyümölcsös ültetvény regisztrálására került sor a 2001-es összeírás alkalmával. Minden összeírásba vett ültetvény geokóddal rendelkezik, így a geokód révén az ültetvények georeferenciával rendelkező statisztikai objektumokká váltak.

Általános jellemzők

A Digitális Térképkezelő Rendszer (DTR) az ArcView térinformatikai szoftver bővítményeként működik. Az alkalmazás az ESRI ArcView GIS 3.2 és az Oracle standard szoftver termékekre épül.
A rendszer a KSH jelenlegi IT infrastruktúrájába lett integrálva és mind a központi hivatalban, mind a megyei igazgatóságokon futtatható.
A DTR felhasználói felülete a felhasználók igényei alapján került kialakításra, továbbá a rendszer által létrehozható tematikus térképek és statisztikák az ültetvény összeírás elemi adataihoz kapcsolódnak. Az elkészíthető jelentések mind az EUROSTAT, mind a magyar felhasználók részére segítséget nyújtanak.
A felhasználók a rendszerbe csak a jelszavuk megadásával léphetnek be. Csak a rendszergazdának van jogosultsága a kezelt adatok megváltoztatására.
Az adatvesztés elleni védelemről és az adatok archiválásáról az Oracle adatbázis kezelő rendszer standard szolgáltatásai gondoskodnak.