DMS/OMS

A bevezetés célja:

A központosított üzemirányításnak az összevonások révén jelentősen megnő az információigénye. Az elosztóhálózat optimális üzemeltetéséhez szükséges döntések meghozatalakor a diszpécsereknek gyors, pontos és részletes információkra van szükségük a teljes hálózat pillanatnyi állapotáról ahhoz, hogy az üzemzavarokat minél rövidebb időn belül, minél kisebb zavartatással el lehessen hárítani. A megfelelő döntésekhez szükséges információkat több forrásból kell összegyűjteni, és egységes, jól használható formában kell prezentálni az üzemirányítók és munkairányítók számára.

Ezt a támogatást egy vállalati szinten integrált, az adott üzleti folyamatokra optimalizált hálózatirányítási rendszer (DMS/OMS) tudja biztosítani, amely a szükséges információkat összegyűjti, feldolgozza és megfelelő formában prezentálja az operatív döntéshozók felé.

Központosított hálózatirányítás integrált informatikai támogatása Distribution Management System/Outage Management System

A GEOMETRIA által kidolgozott DMS/OMS koncepció egy olyan integrált, a központi üzemirányítás munkavégzését támogató hálózatirányítási rendszer, amely a hálózat-nyilvántartás (GIS /NIS) adataira, valamint az esemény-statisztikai rendszer funkcionalitására épülve – üzenetalapú integráción keresztül – kapcsolatban áll az üzemirányítási rendszerrel (SCADA), a karbantartás tervezési (PM) és ügyfélszolgálati (CIS) modulokkal, a munkairányító rendszerrel (WfMS/WMS) és a mobil munkaállomásokkal, továbbá információt szolgáltat a vállalati adattárház (UDW) és a vezetői információs rendszer (MIS) felé.

A DMS/OMS rendszer alapfunkcionalitása – a SCADA és GIS/NIS rendszerek integrációjával – a következő területeket öleli fel:

Monitoring:

 • Teljes szolgáltatási területre kiterjedő KÖF hálózat részletes – az alállomás belső sémáktól a transzformátor állomás belső sémákig terjedő – térképi és műszaki alapadatai
 • Kapcsolások és események folyamatos megjelenítése
 • Teljes szinkronitás és gyors navigáció a kapcsolási listák, a térképi nézetek, hálózati sémák, és az alállomási belső sémák között
 • Aktuális hálózatkép monitoring az összes kapcsolókészülék aktuális kapcsolási állapota alapján (ellátottságtól függően színezett térképek és sémák)

Hálózatirányítás:

 • Védelmi működések és távműködtetésű kapcsolások állapotjelzése a SCADA rendszerből
 • Kézi kapcsolások és áramkötés bontások rögzítése
 • Normál állapottól eltérő kapcsolóállások kimutatása
 • Kapcsolások hatásának szimulálása
 • Kapcsolási napló

Kommunikáció:

 • Valós idejű üzenet-továbbítás az üzemirányítók, és munkairányítók, az ügyfélszolgálat és a menedzsment számára

Adminisztráció:

 • Hálózati események automatikus rögzítése, esemény-naplózás
 • A nem-szolgáltatott villamosenergia (NSZE) és a fogyasztói zavartatás automatikus meghatározása
 • Események hálózati elemhez rendelése

A vállalat további informatikai rendszereinek integrációba történő bevonásával tovább bővül a támogatott folyamatok és tevékenységek köre:

 • A munkairányítási rendszer (WfMS) bevonásával információt szolgáltathat a hálózat aktuális állapotáról a munkairányítás számára
 • A mobil technológia alkalmazásával lehetőség nyílik a terepen elvégzett kézi kapcsolások elektronikus úton történő visszajelzésére
 • Az ügyfélszolgálat (CIS) integrációjával lehetőség nyílik a fogyasztási hely szintű zavartatási adatok számítására
 • A karbantartás tervezés (PM) esetén a feszültség-mentesítések (TFM) tervezéséhez nyújthat támogatást, továbbá az érintett fogyasztók automatikus kiértesítéséhez
 • A vállalati szintű adattárház (UDW) kiépítésével lehetővé válik azon idősoros eseményadatok elemzése, amely a hálózati vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó döntések meghozatalához szükséges
 • Riportok és kimutatások készíthetők, a vezetői információs rendszer (MIS) számára a hálózattal kapcsolatos üzleti folyamatok értékeléséhez.

A DMS/OMS rendszer lényege, hogy a különböző forrásból származó információkat (kapcsolások, mérések, hálózati elemek, fogyasztók, események, munkák, erőforrások, stb.) a teljes szolgáltatási területre kiterjedő, teljes mélységű, aktuális hálózati topológia mentén gyűjti össze, dolgozza fel és prezentálja – kinyerve az integrált adatokból származó információ-többletet, javítva az információ-áramlást és a kommunikációt -, ezen keresztül pedig tovább javítja a hálózat-üzemeltetéssel és hálózat-karbantartással összefüggő üzleti folyamatok hatékonyságát.